Temagrupper

temagrupperForumets temagrupper ble etablert for å gi medlemmene mulighet til å engasjere seg innen forskjellige tema-og geografiske områder.I prinsippet er gruppene organisert som prosjekter. Temagrupper legges ned hvis medlemmene – eller styret i InFo – mener at enkelte grupper ikke lenger har noen berettigelse. Nye temagrupper kan opprettes hvis det er behov for det.

Velg tema:

[do_widget id=categories-8]