HVA SKJER I VERDEN?

Denne siden vil være mer preget av nyheter og reportasjer enn artiklene på forsiden uten at det skal utelukke analytiske artikler. Vi legger ut stoff fra åpne kilder og stiller høye krav til journalistisk kvalitet. Synspunkter står selvsagt for journalistens eller redaktørens regning og binder ikke Internasjonalt Forum. Vi har ingen mulighet til å oversette artikler, men publiserer stoff bare på skandinaviske språk eller engelsk. Temaene vil skifte. Hvor hyppig de blir oppdatert, vil variere. Målsettingen er å føye minst en ny artikkel til hvert tema per uke.

KINA

KLIMA

EUROPA

MIDT-ØSTEN

USA

MILITÆR SIKKERHET