En forumsforening i Oslo Arbeiderparti

Tag archive

united nations

Kypros – nå eller lenge til

i Europa/Konflikt og sikkerhet av
Barth Eide - Kypros

Enten får vi en avtale om Kypros i løpet av de nærmeste månedene, eller så blir det lenge til, sa Espen Barth-Eide på møte i Internasjonalt Forum 27. mars. Vi har kommet lengre enn før i retning enighet mellom partene, men mulighetsrommet lukkes i løpet av sommeren. (Barth-Eide er tidligere utenriksminister og leder av de…

Les videre

FN – 70 år og fortsatt vital!

i Europa/Forenede Nasjoner (FN/UN) av
FN - 70

Hilde Frafjord Johnson- tidligere utviklingsminister og FNs stedlige representant i Sør-Sudan – holdt foredrag om FN på møte i Internasjonalt Forum 29 oktober. FN er hva medlemmene gjør den til Frafjord Johnson slo fast at FN har vist seg å være i stand til å endre seg. Organisasjonen er en ganske annen i dag enn…

Les videre

Gå til Toppen