Bedre utsikter for ICC i 2016

Fjoråret var vanskelig for ICC (International Criminal Court) i Afrika, med flere «mislykkede» saker. 2016 ser ut til å bli bedre, hvis

More

Polen skaper rabalder i EU

Tiltakene som den nye konservative regjeringen i Polen har iverksatt for å få kontroll med media, og delvis domstolene, vekker reaksjoner i

More

Miljøtoppmøtet igang

Miljøtoppmøtet i Paris er i gang. Vi har sett litt på forventninger fra et litt annet ståsted, Beirut i Midtøsten (Daily Star):

More

Tysk u-sving i flyktningpolitikken

Tyskland gjør en u-sving i flyktningpolitikken sin. Trykket er blitt for voldsomt for Merkel. Tyskland krever nå at Dublinavtalen overholdes: Germany announced

More