Om situasjonen i Afghanistan

Som kjent er det dyp usikkerhet omkring spørsmålet om retur av flyktninger til deler av Afghanistan. Det er all mulig grunn til

More

Burmas vei mot demokrati

Nummer 1, 2018 av  Magasinet Folk og Forsvar inneholder en artikkel om utviklingen i Myanmar mht. rohyngiaenes situasjon skrevet av nestlederen i

More
1 30 31 32 33 34 39