Styret 2024

Styret ble valgt på årsmøtet 12. februar. Hele styret er på valg hvert år.

Arbeidsutvalget:

Leder: Kim Noguera Gabrielli

Nestleder: Trine Lise Sundnes

Medlemsansvarlig: Håkon Bergsjø

Sekretær: Raena Aslam

Kasserer: Aleksander Dypvik Myklebust

Kvinnekontakt: Kirsti Næss

Styremedlemmer: 

Knut Moestue

Bettina Torvik

Jacob Schram

Maria Varteressian

Morten Wetland

Vararepresentanter:

Espen Barth Eide

Ciwan Maksut Can

Sophie Matlary

Sondre Bjerknes

Marianne Helle Dukasse

REPRESENTANTSKAPET I OSLO ARBEIDERPARTI

Faste representanter:

1. Kim Noguera Gabrielli

2. Trine Lise Sundnes

3. Håkon Bergsjø

4. Raena Aslam

5. Knut Moestue

6. Kirsti Næss

7. Jacob Schram

Vararepresentanter:

1. Bettina Thorvik

2. Morten Wetland

3. Maria Varteressian

4. Ciwan Maksut Can

5. Sophie Matlary

6. Aleksander Dypvik Myklebust

7. Marianne Helle Ducasse

Valgkomite:

Ane Kristine Djupedal

Jan Mellembakken

Kjetil Skogrand

Revisorer:

Liv Thorstensen

Jo Heinum