Styret 2020

Styret blir valgt på årsmøtet. Hele styret er på valg hvert år. Arbeidsutvalget består av 8 representanter.

Arbeidsutvalget:

Leder: Marit Nybakk

Første nestleder: Ørjan Johansen

Andre nestleder: Kim Gabrielli

Sekretær: Knut Moestue

Kasserer: Georg Oftedal

Redaktør: Aslak Leesland

Kvinnekontakt: Amina Ibrahim

Studieleder: Lasse Efskind

AU-medlem: Maria Varteressian

Øvrige styremedlemmer: 

Ellen Alexandra Lothe

Perviz Solgi Khazai

Dide Saleh

Mari Røsten

Bjarne Eikefjord

Hassen Khalifa

Line Tresselt

Espen Barth Eide

Ahmed Ali Wais

Kristin Jonassen Nordby

Inger-Anne Blindheim Madsen

Henning Fagerhøi

REPRESENTANTSKAPET I OSLO ARBEIDERPARTI

Faste representanter:

1. Marit Nybakk

2. Espen Barth Eide

3. Line Tresselt

4. Kim Gabrielli

5. Amina Ibrahim

6. Ørjan Johansen

7. Ellen Alexandra Lothe

8. Ahmed Ali Weiss

9. Maria Varteressian

10. Bjarne Eikefjord

11. Dide Saleh

12. Knut Moestue

Vararepresentanter:

1.Lasse Efskind

2. Alis Rameckers

3. Hassen Khalifa

4. Ingrid Langerud

5. Perviz Solgi Kasai

6. Kristin Jonassen Nordby

7. Georg Oftedal

8. Linn Cathrin Juell

9. Tadesse Gebremichael

10. Julie Nybakk Kvaal

11. Henrik Hovland

12. Indira Ocuz Eikefjord

Revisorer:
Jo Heinum og Liv Thorstensen

Valgkomite:
Monica Kämpe
Siril Herseth
Peter Myklebust + styrets representant