Styret blir valgt på årsmøtet. Hele styret er på valg hvert år. Arbeidsutvalget består av 8 representanter.

Arbeidsutvalget:
Leder Marit Nybakk
Første Nestleder og kasserer Monica Mattsson Kämpe
Andre nestleder Kim Gabrielli
Sekretær Ørjan Johansen
Redaktør og web Aslak Leesland
Kvinnekontakt Ellen Alexandra Lothe
Studieleder Åse Thomassen
AU- medlem Amina Ibrahim

Øvrige styremedlemmer:
Perviz Solgi Khazai
Ingrid Eide
Halvor Brrun
Lasse Efskind
Bjarne Eikefjord
Siril Herseth (ny)
Espen Barth Eide (ny)
Hassen Khalifa
Turid Dankertsen
Per Fredrik Pharo (ny)
Torgeir Larsen (ny)

Representantskapet:
Faste representanter:
1. Marit Nybakk
2. Espen Barth Eide
3. Monica Mattson Kämpe
4. Kim Gabrielli
5. Line Tresselt
6. Hassen Khalifa
7. Amina Ibrahim
8. Bjarne Eikefjord
9. Marianne Marthinsen
10. Ahmed Ali Weiss
11. Ellen Alexandra Lothe
12. Lasse Efskind

Varaer:
1. Ørjan Johansen
2. Vigdis Kjelseth
3. Peter Myklebust
4. Åse Thomassen
5. Per Fredrik Pharo
6. Siril Herseth
7. Torgeir Larsen
8. Inger Anne Blindheim Madsen
9. Ralf Stahlke
10. Turid Dankertsen
11. Halvor Bruun
12. Julie Nybakk Kvaal

Revisorer:
Jo Heinum og Liv Thorstensen

Valgkomite:
Ane Kristine Djupedal(leder)
Hassen Khalifa
Ingrid Langerud