Styret 2022

Styret ble valgt på årsmøtet 1. mars. Hele styret er på valg hvert år.

Arbeidsutvalget:

Leder: Kim Noguera Gabrielli

Første nestleder: Line Tresselt

Andre nestleder: Morten Wetland

Sekretær: Jacob Schram

Kasserer: Dideh Saleh

Redaktør: Varin Hiwa

Kvinnekontakt: Sofie Matlary

Studieleder: Silje Dalehaug

Øvrige styremedlemmer: 

Espen Barth Eide

Heidi Ruudshaug

Knut Moestue

Anne Lise Ryel

Halvor Bruun

Anders Berg

Ahmed Ali Wais

REPRESENTANTSKAPET I OSLO ARBEIDERPARTI

Faste representanter:

1. Marit Nybakk

2. Kim Noguera Gabrielli

3. Line Tresselt

4. Morten Wetland

5. Halvor Bruun

6. Silje Dalehaug

7. Varin Hiwa
8. Dide Saleh
9. Vebjørn Hobbesland
10. Kirsti Næss
11. Heidi Rudshaug
12. Håkon Bergsjø
13. Henning Fagerhøi
Vararepresentanter:
1. Bergis Joelsdottir
2. Anne Lise Ryel
3. Jakob Schram
4. Aleksander Dypvik Myklebust
5. Sophie Matlary
6. Ahmed Ali Wais
7. Henrik Hovland
8. Lars Magne Hovtun
9. Erlend Drotninghaug
10. Martha Skretteberg
11. Hamza Alzubeidi
12. Johanne Butenschøn
13. Sondre Bjerkne

Valgkomite:
Leder: Vigdis Kjelseth
Ane Djupedal
Jan Mellembakken