Styret blir valgt på årsmøtet. Hele styret er på valg hvert år. Arbeidsutvalget består av 8 representanter.

 

 

Arbeidsutvalg:

Marit Nybakk, Leder
Monica K. M. Kämpe, 1. nestleder
Kim Gabrielli, 2. nestleder/medlemsansvarlig
Linn-Cathrin Juell, Sekretær
Åse Thomassen, Studieleder
Ellen Alexandra Lothe, Kvinnekontakt
Ørjan Johansen, Redaktør/webansvarlig
Aslak Leesland, AU-medlem/web

Styremedlemmer:

Perviz khazai
Knut Sverre
Lasse Efskind
Line Tresselt
Ingrid Eide (ny)
Bjarne Eikefjord
Turid Dankertsen
Arild Vollan
Inger-Anne Blindheim Madsen
Hassen Khalifa
Halvor Bruun
Ahmed Ali-Wais
Vigdis Kjelseth
Vlora Haxhimehmedi
Georg Oftedal
Johan Osbakk (Ny)
Amina Ibrahim (Ny)

Ingen varamedlemmer

Oslo Arbeiderparti representantskap:

1. Marit Nybakk (gjenvalg)
2. Dag Einar Thoresen (gjenvalg)
3. Monica M. Kämpe (gjenvalg)
4. Kim Gabrielli (gjenvalg)
5. Line Tresselt (gjenvalg)
6. Hassen Khalifa (gjenvalg)
7. Inger- Anne Blindheim (gjenvalg)
8. Bjarne Eikefjord (gjenvalg)
9. Ingrid Langerud (ny)
10. Ahmed Ali-Wais (gjenvalg)
11. Lasse Efskind (gjenvalg)
12. Ellen Alexandra Lothe (gjenvalg)

Varamedlemmer:

1. Ørjan Johansen (gjenvalg)
2. Ingrid Eide (Ny)
3. Peter Myklebust (gjenvalg)
4. Åse Thomassen (gjenvalg)
5. Arild Vollan (gjenvalg)
6. Linn-Cathrin Juell (gjenvalg)
7. Per Fredrik Pharo (gjenvalg)
8. Hanne Twedt Berli
9. Knut Sverre (gjenvalg)
10. Vigdis Kjelseth (ny)
11. Amina Ibrahim (ny)
12. Julie Nybakk Kvaal

Valgkomite:

Leder: Ane Kristine Djupedal
Medlemmer: Hassen Khalifa, Ingrid Langerud, Representant fra styret tiltrer

Revisorer:

Jo Heinum
Liv Thorstensen