Styret blir valgt på årsmøtet. Hele styret er på valg hvert år. Arbeidsutvalget består av 8 representanter.

Arbeidsutvalget:

Leder: Marit Nybakk

Første nestleder: Ørjan Johansen

Andre nestleder: Kim Gabrielli

Sekretær: Tonje Meinich

Kasserer: Hanne Berli (trukket seg)

Redaktør: Aslak Leesland

Kvinnekontakt: Amina Ibrahim

Studieleder: Lasse Efskind

AU- medlem: Per Fredrik Pharo (trukket seg)

Øvrige styremedlemmer: 

Ellen Alexandra Lothe

Perviz Solgi Khazai

Mina Bai (trukket seg)

Knut Moestue

Maria Varteressian

Mari Røsten

Halvor Bruun

Bjarne Eikefjord

Hassen Khalifa

Line Tresselt

Espen Barth Eide

Vigdis Kjelseth

Ahmed Ali Wais

Representantskapet:
Faste representanter:

1. Marit Nybakk

2. Espen Barth Eide

3. Line Tresselt

4. Kim Gabrielli

5. Amina Ibrahim

6. Ørjan Johansen

7. Vigdis Kjelseth

8. Ahmed Ali Weiss

9 . Hanne Berli (trukket seg)

10. Bjarne Eikefjord

Vararepresentanter:

1. Ellen Alexandra Lothe

2. Peter Myklebust

3. Mina Bai (trukket seg)

4. Per Fredrik Pharo (trukket seg)

5. Maria Varteressian

6. Perviz Solgi Kasai

7. Ishita Barua (trukket seg)

8. Hassen Khalifa

9. Julie Nybakk Kvaal

10.Henning Fagerhøi

Revisorer:
Jo Heinum og Liv Thorstensen

Valgkomite:
Monica Kämpe
Siril Herseth
Peter Myklebust + styrets representant