Styret blir valgt på årsmøtet. Hele styret er på valg hvert år. Arbeidsutvalget består av 8 representanter.

Arbeidsutvalget:
Leder Marit Nybakk
Første Nestleder og kasserer Monica Mattsson Kämpe
Andre nestleder Kim Gabrielli
Sekretær Ørjan Johansen
Redaktør og web Aslak Leesland
Kvinnekontakt Ellen Alexandra Lothe
Studieleder
AU- medlem Amina Ibrahim

Øvrige styremedlemmer:
Perviz Solgi Khazai
Ingrid Eide
Halvor Bruun
Lasse Efskind
Bjarne Eikefjord
Espen Barth Eide
Hassen Khalifa
Turid Dankertsen
Per Fredrik Pharo

Marianne Marthinsen

Line Tresselt

Representantskapet:
Faste representanter:

1. Marit Nybakk

2. Espen Barth Eide

3. Monica Mattson Kämpe

4. Kim Gabrielli

5. Line Tresselt

6. Hassen Khalifa

7. Amina Ibrahim

8. Bjarne Eikefjord

9 . Ahmed Ali Weiss

10. Ellen Alexandra Lothe

11. Ørjan Johansen

12. Vigdis Kjelseth

Vara representanter:

1. Peter Myklebust

2. Per Fredrik Pharo

3. Inger Anne Blindheim Madsen

4. Ralf Stahlke

5.Turid Dankertsen

6. Halvor Bruun

7. Julie Nybakk

8. Perviz Solgi Khazai

9. Hanne Berli,

10.Henning Fagerhøi

11.Hanne Berg

12. Marit Rindal

Revisorer:
Jo Heinum og Liv Thorstensen

Valgkomite:
Ane Kristine Djupedal (leder)
Hassen Khalifa
Ingrid Langerud