Styret blir valgt på årsmøtet. Hele styret er på valg hvert år. Arbeidsutvalget består av 8 representanter.

Arbeidsutvalget:

Leder: Marit Nybakk

Første nestleder: Ørjan Johansen

Andre nestleder: Kim Gabrielli

Sekretær: Tonje Meinich

Kasserer: Hanne Berli

Redaktør: Aslak Leesland

Kvinnekontakt: Amina Ibrahim

Studieleder: Lasse Efskind

AU- medlem: Per Fredrik Pharo

 

Øvrige styremedlemmer: 

Ellen Alexandra Lothe

Perviz Solgi Khazai

Mina Bai

Knut Moestue

Maria Varteressian

Mari Østen

Halvor Bruun

Bjarne Eikefjord

Hassen Khalifa

Line Tresselt

Espen Barth Eide

Vigdis Kjelseth

Ahmed Ali Wais

Representantskapet:
Faste representanter:

1. Marit Nybakk

2. Espen Barth Eide

3. Line Tresselt

4. Kim Gabrielli

5. Amina Ibrahim

6. Ørjan Johansen

7. Vigdis Kjelseth

8. Ahmed Ali Weiss

9 . Hanne Berli

10. Bjarne Eikefjord

Vararepresentanter:

1. Ellen Alexandra Lothe

2. Peter Myklebust

3. Mina Bai

4. Per Fredrik Pharo

5. Maria Varteressian

6. Perviz Solgi Kasai

7. Ishita Barua

8. Hassen Khalifa

9. Julie Nybakk Kvaal

10.Henning Fagerhøi

Revisorer:
Jo Heinum og Liv Thorstensen

Valgkomite:
Monica Kämpe
Siril Herseth
Peter Myklebust + styrets representant