Globieprisen

globieprisenGlobieprisen tildeles den, eller de av forumets medlemmer, eller medlemmer i Arbeiderpartiet, som over tid – gjennom initiativ, personlig engasjement og aktiv deltakelse i forumets virksomhet, har bidratt vesentlig til å fremme INFOs mål;

  • Øke interessen for internasjonale spørsmål blant Arbeiderpartiets medlemmer.
  • Være premissleverandør til miljøer hvor internasjonale spørsmål diskuteres og vedtak fattes.
  • Formidle informasjon om internasjonale spørsmål.

Prisen deles ut som diplom på INFOs årsmøte etterfølgende år.

Tidligere prisvinnere:

2022: Jens Stoltenberg

2021: Remi Strand

2019: Marianne Marthinsen

2018: Internasjonal avdeling (LO)

2017: Perviz Khazai og Marit Rindal

2016:  Åse Thomassen og Arild Vollan

2015:  Jan Mellembakken, Anniken Huitfeldt
2014:  Roja Darian
2013:  Håkon Haugli og Ahmed Ali Weis
2012:  Kim Gabrielli Noguera
2011:  Rune Tokle og «Kvinner kan»-kurs
2010: Lasse Efskind, Elisabeth Walaas og Lars Martin Mediaas
2009: Ingrid Langerud og Halle Jørn Hansen
2008: Sverre Lodgaard, Anne Marie Donati og Tove Smaadahl
2007: Mahmood Amiry-Moghaddam og Raymond Johansen
2006: Hill-Martha Solberg og Tertit Aasland
2005: Thorvald Stoltenberg, Monica Mattsson og Bjarne Eikefjord
2004: Ingrid Eide, Hassen Khalifa og Henrik Hovland
2003: Haakon Blankenborg og Jonas Gahr Støre
2002: Thorbjørn Jagland, Turid Dankertsen og Esten Haaker
2001: Helga Strømme, Kjell Gulbrandsen og Espen Barth-Eide
2000: Marit Nybakk, Ørjan Johansen og Aslak Leesland
1999:  Kaare Sandegren, Nina Græger og Kjetil Skogrand