Bli medlem

Fyll ut kontaktskjemaet under og opplys om at du er interessert i medlemskap så tar vi snarlig kontakt med deg.

 

Priser på medlemskap, pr. kalenderår Yrkesaktiv (for de som er i jobb): 300 kr. Ikke yrkesaktiv (for studenter, pensjonister, ledige, osv.): 150 kr.