Protokoll årsmøte 2019

Dato og tid: 02.04.19 -kl. 17.00

Sted: Brundtlandssalen i Arbeiderpartiets hovedkvarter

Stemmeberettigede: 29 medlemmer
– 30 støttemedlemmer var også tilstede.

  1. Dagsorden og vedtak

Åpning ved partilagsleder Marit Nybakk ønsket velkommen.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

  1. Valg av ordstyrer, sekretær og to protokollsignaturer.

Bjarne Eikefjord – ordstyrer, Halvor Bruun og Per Fredrik Pharo – sekretærer, signaturer protokoll – Kim Gabrielli og Perviz Solgi Khazai.

  1. Beretning

Partilagsleder Marit Nybakk gikk gjennom styrets beretning for virksomheten i 2018.
Beretningen ble enstemmig godkjent uten merknader.

  1. Regnskap og økonomi

Revisor Liv Thorstensen redegjorde i kasserers fravær for regnskap og økonomi, inkludert for ny ordning for bingopengene.
Regnskapet ble enstemmig godkjent uten merknader.