Om oss

Internasjonalt Forum er en forumsforening i Oslo Arbeiderparti –organisert som et politisk lokallag. Forumet ble etablert 16.august 1997 på et møte på LOs Sørmarka. Det ble oppnevnt et interimstyre bestående av de 8 som deltok på møtet. Leder ble Aslak Leesland mens sekretær ble Ørjan Johansen. Konstituerende årsmøte ble avholdt i februar 1998. Hovedhensikten var å etablere et internt politisk forum i Oslo Arbeiderparti hvor man kunne debattere og få informasjon om internasjonale spørsmål.

Aktiviteten i Internasjonalt Forum er høy, bl.a har vi egen hjemmeside, et lite medlemsbladblad på opptil 24 A-4 sider, (som ble utgitt 4-6 ganger pr år de første 5 årene), hyppige temamøter med sentrale eksperter og politikere som innledere, studieturer, kurs/seminarer og temagrupper.

Er du interessert i utenrikspolitiske spørsmål, sikkerhetspolitikk, miljøpolitikk, norsk sørpolitikk…? Hos INFO finner du helt sikkert flere med samme interesse som deg. Eller du kan naturligvis prøve å opprette en ny temagruppe og forsøke å få andre interessert.

Bakgrunn for Internasjonalt Forum i Oslo Arbeiderparti
Initiativet til et forum for internasjonale spørsmål i Oslo Arbeiderparti ble tatt av 3 medlemmer som savnet muligheten av å kunne diskutere internasjonale spørsmål internt i partiet og i åpne møter. Dette initiativet ble tatt våren 1997 og samtidig begynte planleggingen av et forum som skulle involvere og engasjere medlemmer som var opptatt av internasjonale spørsmål. Det ble innkalt 6 andre medlemmer i OAP til et møte på Sørmarka (LO) 16. august 1997. På dette møtet ble det vedtatt å opprette et interimstyre som skulle arbeide for etablering av et internasjonalt forum. Internasjonalt Forum (INFO) ble offisielt etablert på et konstituerende årsmøte torsdag 19. februar 1998 i Oslo Arbeidersamfunns lokale, Arbeidersamfunnets plass 1. Tilsammen deltok 62 medlemmer på etableringsmøtet. Du finner såvel protokoll fra konstituerende årsmøte, senere årsmøter, årsberetninger, navn på deltakerne i interimstyret og senere styrerepresentanter annet sted på hjemmesiden.

Målsetninger for Internasjonalt Forum
Øke interessen for internasjonale spørsmål blant Arbeiderpartiets medlemmer.

  • Være premissleverandør til miljøer hvor internasjonale spørsmål diskuteres og vedtak fattes.
  • Formidle informasjon om internasjonale spørsmål.

Ta kontakt med oss.
Fyll ut skjemaet under for å kontakte oss, så vil vi komme tilbake til deg innen kort tid.