Om oss

Internasjonalt Forum er en forumsforening i Oslo Arbeiderparti –organisert som et politisk lokallag. Forumet ble etablert 16.august 1997 på et møte på LOs Sørmarka. Det ble oppnevnt et interimstyre bestående av de 8 som deltok på møtet. Leder ble Aslak Leesland mens sekretær ble Ørjan Johansen. Konstituerende årsmøte ble avholdt i februar 1998. Hovedhensikten var å etablere et internt politisk forum i Oslo Arbeiderparti hvor man kunne debattere og få informasjon om internasjonale spørsmål.

Aktiviteten i Internasjonalt Forum er høy, bl.a har vi egen hjemmeside, et lite medlemsbladblad på opptil 24 A-4 sider, (som ble utgitt 4-6 ganger pr år de første 5 årene), hyppige temamøter med sentrale eksperter og politikere som innledere, studieturer, kurs/seminarer og temagrupper.

Er du interessert i utenrikspolitiske spørsmål, sikkerhetspolitikk, miljøpolitikk, norsk sørpolitikk…? Hos INFO finner du helt sikkert flere med samme interesse som deg. Eller du kan naturligvis prøve å opprette en ny temagruppe og forsøke å få andre interessert.

Bakgrunn for Internasjonalt Forum i Oslo Arbeiderparti

Initiativet til et forum for internasjonale spørsmål i Oslo Arbeiderparti ble tatt av 3 medlemmer som savnet muligheten av å kunne diskutere internasjonale spørsmål internt i partiet og i åpne møter. Dette initiativet ble tatt våren 1997 og samtidig begynte planleggingen av et forum som skulle involvere og engasjere medlemmer som var opptatt av internasjonale spørsmål. Det ble innkalt 6 andre medlemmer i OAP til et møte på Sørmarka (LO) 16. august 1997. På dette møtet ble det vedtatt å opprette et interimstyre som skulle arbeide for etablering av et internasjonalt forum. Internasjonalt Forum (INFO) ble offisielt etablert på et konstituerende årsmøte torsdag 19. februar 1998 i Oslo Arbeidersamfunns lokale, Arbeidersamfunnets plass 1. Tilsammen deltok 62 medlemmer på etableringsmøtet. Du finner såvel protokoll fra konstituerende årsmøte, senere årsmøter, årsberetninger, navn på deltakerne i interimstyret og senere styrerepresentanter annet sted på hjemmesiden.

Målsetninger for Internasjonalt Forum

  • Øke interessen for internasjonale spørsmål blant Arbeiderpartiets medlemmer.
  • Være premissleverandør til miljøer hvor internasjonale spørsmål diskuteres og vedtak fattes.
  • Formidle informasjon om internasjonale spørsmål.

Ta kontakt med oss

Fyll ut skjemaet under for å kontakte oss, så vil vi komme tilbake til deg innen kort tid.

Personvern- og Datasikkerhetserklæring

Vi i Internasjonalt Forum tar personvern på alvor. Dette innebærer at vi vil innrette oss etter EUs forordning om vern av personopplysninger som Norge har sluttet seg til. Vi som organisasjon er ansvarlig for all informasjon vi har mottatt fra våre medlemmer og følgere og som vi forplikter oss til å lagre på en sikker og forsvarlig måte.

For å gjennomføre våre aktiviteter kan vi samle inn informasjon som du frivillig oppgir til oss.

Følgende informasjon kan være spesielt aktuell å samle inn: 

– Personlig kontaktinformasjon inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-postadresser i tilfeller hvor du oppgir dem til oss i forbindelse med registrering på nett. 

Vår hjemmeside tillater deg å abonnere på vårt nyhetsbrev, sende oss forespørsler og melde deg på ulike arrangementer.

– Demografisk informasjon som du frivillig oppgir til oss, f.eks data om alder, kjønn og passnummer. ( i samband med studiereiser utenlands.)

Hvorfor samler vi inn og hvordan bruker vi din informasjon? 

Vi kan kun bruke informasjonen din til det formålet du oppga til oss. Vi bruker informasjonen til:

– å gjennomføre den relevante aktiviteten

– å holde deg oppdatert om aktiviteter og tilbud i regi av Internasjonalt Forum/Arbeiderpartiet.

– å forbedre våre nettsteder.

Forholdet til tredjepart

All data vi mottar fra våre medlemmer blir lagret på en sikker måte internt, og blir aldri solgt til tredjepart. Vi vil heller aldri dele dataene med noen tredjepart med mindre det er  en forutsetning for å gjennomføre vedkommende aktivitet. F.eks. kan eieren av et møtelokale kreve navn på møtedeltakere av sikkerhetshensyn. På studieturer deler vi deltakerinformasjon til partnere som reisebyrå og konferansefasiliteter. Videre behandling av data faller dermed inn under personvernspolitikken til reisebyrå, hoteller, flyselskaper o.l. som vi samarbeider med.

Informasjonskapsler

På nettsiden benyttes informasjonskapsler (cookies) for å gjøre nettsiden optimalisert for brukerne

Korreksjon, blokkering og sletting

Du har rett til å be om et såkalt registerutdrag med informasjon om hvilke personlige data vi har registrert på deg. Du har rett til denne informasjonen gratis i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Du har også rett til å be om at vi enten retter, blokkerer eller sletter personlig informasjon i samsvar med gjeldende lov. Du kan kontakte oss ved å gå til «Kontakt oss» på hjemmesiden til Internasjonalt Forum: www.internasjonaltforum.no