MILITÆR SIKKERHET

NÅR DE STORE SNAKKER SAMMEN, BØR NORGE FØLGE NØYE MED

Fra: https://forsvaretsforum.no

Biden og Putin møttes for samtaler i Genève 16. juni. «Russland er svakt globalt, men sterkt regionalt. Å dempe konflikten er en kjerneinteresse for oss som bokstavelig talt ligger mellom de to kamphanene», sier Iver B. Neumann.

Les hele artikkelen her

——————————————————————————————————————–

CYBERANGREP INNTAR SENTRAL PLASS I SIKKERHETSPOLITISK TENKNING

Fra: https://www.nytimes.com

But with the ease of denying responsibility and the wide range of possible attackers, the traditional deterrents of the nuclear age no longer work.

Les hele artikkelen

——————————————————————————————————————–

E-TJENESTEN: RUSSLAND OG KINA DE STØRSTE TRUSLENE

Fra: https://www.highnorthnews.com/

De faktorene som i størst grad påvirker trusselbildet knyttet til norske interesser kommer fra Russland og Kina, sa generalløytnant Morten Haga Lunde, da han la fram Etterretningstjenestens trusselvurdering for 2020. 

Les hele artikkelen

——————————————————————————————————————–

DAGSORDENEN PÅ NATO´S TOPPMØTE I JUNI

Fra: https://forsvaretsforum.no/

Jeg er glad for å kunngjøre at det neste toppmøtet med Nato-lederne vil skje 14. juni i Brussel. Vi har en omfattende og framtidsrettet agenda for å styrke vår transatlantiske allianse, skriver Stoltenberg på twitter.

Les hele artikkelen

——————————————————————————————————————–

OM NORGES VANSKELIGE BALANSEGANG

Fra: https://forsvaretsforum.no/

Summen av de politiske valgene som nylig har blitt gjort i norsk sikkerhetspolitikk er i utakt med befolkningens holdninger til både USA og Russland, skriver Øyvind Svendsen.

Les hele artikkelen her

——————————————————————————————————————–

TEKNOLOGIUTVIIKLING OG AUTONOME VÅPENSYSTEMER

Fra: https://forsvaretsforum.no/

Finner vi noen god moralsk begrunnelse for hvorfor være soldaters liv må risikeres i bemannede våpensystemer om de ikke må?, skriver Jon Wicklund.

Les hele artikkelen

——————————————————————————————————————–

RUSSLAND OG SØR-ØST EUROPA

Fra: https://forsvaretsforum.no/

22. april annonserte Russlands forsvarsminister, Sergej Sjoigu, at han ville iverksette en tilbaketrekking av de russiske styrkene som i de foregående tre ukene hadde ansamlet seg langs Russlands grense mot Ukraina. Verden trakk et lettelsens sukk. Det ble ingen storkrig mellom Europas største og nest største land, iallfall ikke denne gangen.

Men hva er status for den russisk-ukrainske konflikten? Hva var hensikten med den massive russiske styrkedemonstrasjonen? Og hvordan vil sikkerhetssituasjonen i regionen utvikle seg i tiden som kommer?

Les hele artikkelen