SIKKERHET

NYTENKNING I NATO?

Krigen i Ukraina tvinger fram en diskusjon om hele basisoppsettet til Nato i øs

Les hele artikkelen

——————————————————————————————————————–

OM STRIDSVOGNER OG BRIGADE NORD

Fra: https://www.nordnorskdebatt.no

Sovjetisk T-34 tank fra andre verdenskrig

Oberstløytnant Palle Ydstebø foretar i et tilsvar til John Berg 28/12 en historisk gjennomgang av stridsvognens rolle på slagmarken gjennom de vel hundre år den har eksistert. Denne gjennomgangen konkluderer helt korrekt og lite overraskende med at full utnyttelse av stridsvognens sterke sider som våpensystem avhenger av at den benyttes i et nært samvirke med de andre troppeartene i et hærforband.

Les hele artikkelen

——————————————————————————————————————–

KINA MÅ DELTA AKTIVT I NEDRUSTNINGSARBEIDET

Fra: https://forsvaretsforum.no

Æresparade av soldater fra det kinesiske luftforsvaret

Nylig skrev NTB om hvordan Kinas nye rakettsiloer skaper uro. Ifølge ekspertene er Kina i gang med den største utvidelsen noen gang av sitt atomvåpenarsenal og antall atomstridshoder er raskt økende. Kinas atomopprustning føyer seg inn et urovekkende mønster. Konvensjonelle- og atomvåpen rustes kraftig opp. Kina har tatt mål av seg til å bli en ledende global makt når Folkerepublikken fyller 100 i 2049.

Les hele artikkelen

——————————————————————————————————————–

AMERIKANSK MILITÆRMAKT I OMSTILLING

Fra: https://forsvaretsforum.no

Amerikansk Abrams tank skyter med skarpt på en militærøvelse

President Joe Bidens administrasjon har presentert et forsvarsbudsjett for neste år med 1,7 prosents vekst, men som har nullvekst når inflasjonseffekten legges inn. Republikanerne ville ha tre til fem prosent vekst, mens den progressive gruppen i den demokratiske leiren ville ha kutt, helst ti prosent.

Les hele artikkelen

——————————————————————————————————————–

BLIR DET NORSKE FORSVARET UTMANØVRERT?

Fra: https://www.dagbladet.no

Hvis ingen legger merke til det, går det nok bra, sier trolig statsminister Erna Solbergs rådgivere om den manglende realitetsdebatten om Forsvaret nå foran valget.

Det blir nok ingen debatt, tross at vi har å gjøre med et klassisk eksempel på hvordan departemental imperiebygging, endringsmotstand og særgruppers innflytelse styrer statsråder, godt unna det som bør være rasjonell forsvarsplanlegging med hold i sikkerhetspolitikken. (John Berg i Dagbladet).

Les hele artikkelen

——————————————————————————————————————–

LÆRDOMMER FRA KRIGENE I GAZA OG NAGORNO-KARABACH

Fra: https://foreignpolicy.com

In 2020, a war in the Caucasus, invisible to most Americans, killed some 6,000 people, wounded tens of thousands, and displaced many others. From September to November, an intense series of battles between invading Azerbaijani forces and Armenia, in the mountains of the long-disputed region of Nagorno-Karabakh, pulled in fighter jets from Turkey and missile defense systems from Russia. The fighting also veered dangerously close to a critical new oil pipeline between Russia and Europe.

Les hele artikkelen

——————————————————————————————————————–

NATOs FOKUS PÅ KINA ER OMSTRIDT

Fra: https://www.aftenposten.no

Biden, Xi Jinping og John Kerry i Washington 2015

La oss begynne med et spørsmål, og så en påstand. Spørsmålet er dette: Hva er den største trusselen mot Jordens og ungdommens fremtid i dette århundre?

Og her er påstanden: En verdenskrig, eller noe som ligner – en altoverskyggende maktkamp mellom et Kina som vokser og et USA som er svekket etter snart 80 år i verdens førersete.

Les hele artikkelen

——————————————————————————————————————–

NYTT NATO-FOKUS: KINA ER EN SIKKERHETSTRUSSEL

Fra: https://www.nytimes.com

Fra NATO-toppmøtet juni 2021

NATO leaders expressed a new concern about China’s growing military might, signaling a fundamental shift in the attentions of an alliance devoted to protecting Europe and North America — not Asia.

Les hele artikkelen

——————————————————————————————————————–

RUSSLAND OG USA VIL SNAKKE SAMMEN OM CYBERSIKKERHET

Fra: https://forsvaretsforum.no

USA og Russland skal jobbe sammen om å stanse store dataangrep, sier Russlands president Vladimir Putin etter toppmøtet mellom ham og USAs president Joe Biden.

Les hele artikkelen

——————————————————————————————————————–

NÅR DE STORE SNAKKER SAMMEN, BØR NORGE FØLGE NØYE MED

Fra: https://forsvaretsforum.no

Biden og Putin møttes for samtaler i Genève 16. juni. «Russland er svakt globalt, men sterkt regionalt. Å dempe konflikten er en kjerneinteresse for oss som bokstavelig talt ligger mellom de to kamphanene», sier Iver B. Neumann.

Les hele artikkelen her

——————————————————————————————————————–

CYBERANGREP INNTAR SENTRAL PLASS I SIKKERHETSPOLITISK TENKNING

Fra: https://www.nytimes.com

But with the ease of denying responsibility and the wide range of possible attackers, the traditional deterrents of the nuclear age no longer work.

Les hele artikkelen

——————————————————————————————————————–

E-TJENESTEN: RUSSLAND OG KINA DE STØRSTE TRUSLENE

Fra: https://www.highnorthnews.com/

De faktorene som i størst grad påvirker trusselbildet knyttet til norske interesser kommer fra Russland og Kina, sa generalløytnant Morten Haga Lunde, da han la fram Etterretningstjenestens trusselvurdering for 2020. 

Les hele artikkelen

——————————————————————————————————————–

DAGSORDENEN PÅ NATO´S TOPPMØTE I JUNI

Fra: https://forsvaretsforum.no/

Jeg er glad for å kunngjøre at det neste toppmøtet med Nato-lederne vil skje 14. juni i Brussel. Vi har en omfattende og framtidsrettet agenda for å styrke vår transatlantiske allianse, skriver Stoltenberg på twitter.

Les hele artikkelen

——————————————————————————————————————–

OM NORGES VANSKELIGE BALANSEGANG

Fra: https://forsvaretsforum.no/

Summen av de politiske valgene som nylig har blitt gjort i norsk sikkerhetspolitikk er i utakt med befolkningens holdninger til både USA og Russland, skriver Øyvind Svendsen.

Les hele artikkelen her

——————————————————————————————————————–

TEKNOLOGIUTVIIKLING OG AUTONOME VÅPENSYSTEMER

Fra: https://forsvaretsforum.no/

Finner vi noen god moralsk begrunnelse for hvorfor være soldaters liv må risikeres i bemannede våpensystemer om de ikke må?, skriver Jon Wicklund.

Les hele artikkelen

——————————————————————————————————————–

RUSSLAND OG SØR-ØST EUROPA

Fra: https://forsvaretsforum.no/

22. april annonserte Russlands forsvarsminister, Sergej Sjoigu, at han ville iverksette en tilbaketrekking av de russiske styrkene som i de foregående tre ukene hadde ansamlet seg langs Russlands grense mot Ukraina. Verden trakk et lettelsens sukk. Det ble ingen storkrig mellom Europas største og nest største land, iallfall ikke denne gangen.

Men hva er status for den russisk-ukrainske konflikten? Hva var hensikten med den massive russiske styrkedemonstrasjonen? Og hvordan vil sikkerhetssituasjonen i regionen utvikle seg i tiden som kommer?

Les hele artikkelen