Kjøreregler for temagruppene

• Gruppene etableres av enkeltpersoner som ønsker fokus på geografiske områder/tema. Det legges inn søknad til INFOs styre.
• Etablering av gruppene og bekreftelse om gruppas ledelse bestemmes av Internasjonalt Forums styre.
• Om en eller flere av gruppe skal legges ned bestemmes av forumets styre.
• Gruppene er selvgående og bestemmer sin egen agenda, men bør samordne virksomheten med forumets Arbeidsutvalg.
• Gruppene styrer selv sin økonomi og må selv ta ansvar for eventuelle utgifter. Man kan skriftelig søke forumet om tilskudd hvis aktiviteten kan ha interesse for andre i forumet.
• Gruppene bør opprette en adressedatabase for gruppas medlemmer og gjerne en facebookside/gruppe. Møtevirksomhet orienteres via disse.
Info om arrangementer kan også legges ut på forumets facebookside/gruppe, men det må tydeliggjøres at det er gruppen som står som arrangør.
• Gruppene har ikke et valgt styre og er dermed ikke en ansvarlig juridisk enhet hvis «noe skjer» av økonomisk art. Derfor må det gjøres klart for gruppas medlemmer at det er den enkelte i gruppa som påtar seg eventuelle økonomiske utgifter.