Årsmøte i Internasjonalt Forum

av
Details
Date:

mars 1

Time:

05:00 pm - 08:00 pm

Website:
Event Website
Organizer

Internasjonalt Forum

Website: Organizer's Website
Venue

Stortinget

Karl Johans gate 22

Oslo, Norway, 0026

Innkalling til årsmøte i Internasjonalt Forum, torsdag 1.mars, kl 17 i kinosalen, Stortinget. Inngang Løvebakken.

Dagsorden:
1. Åpning
2. Valg av ordstyrer,
sekretær og to
protokollsignerere
3. Beretning for 2017
(Ligger ute på websiden).
4. Regnskap (legges ut i
årsmøtelokalet)
5. Innkomne forslag
(9 forslag som ligger på
websiden.)
6. Globieprisen
7. Hedersmerker
8. Valg

Før årsmøtet starter, innleder
ambassadør og tidligere statssekretær i UD, TORGEIR LARSEN om:

Norge og Russland

På grunn av Stortingets sikkerhetsrutiner, må påmelding sendes til:

m.nybakk@online.no

Lett servering. Støttemedlemmer kan møte, men kun hovedmedlemmer har stemmerett. Vel møtt!
Styret i Internasjonalt Forum