Årsmøte i Internasjonalt Forum

av
Details
Date:

mars 1

Time:

05:00 pm - 08:00 pm

Website:
Event Website
Organizer

Internasjonalt Forum

Website: Organizer's Website
Venue

Stortinget

Karl Johans gate 22

Oslo, Norway, 0026

Varsel om årsmøte i Internasjonalt Forum torsdag 1.mars kl 17 i kinosalen, Stortinget.

Foreløpig dagsorden:
1. Åpning
2. Valg av ordstyrer, sekretær og to protokollsignaturer.
3. Beretning for 2017
4. Regnskap og økonomi
5. Innkomne forslag
6. Globiepris
7. Hedersmerker
8. Valg

Etter årsmøtet blir det orientering om aktuelt utenrikspolitisk tema.

Frist for innlevering av forslag til årsmøtet er 10. februar.
Forslag sendes på epost til:
m.nybakk@online.no

Lett servering. Støttemedlemmer kan møte, men kun hovedmedlemmer har stemmerett. Vel møtt!
Styret i Internasjonalt Forum