Årsmøte 2020

av
Details
Date:

mars 2

Time:

05:30 pm - 08:30 pm

Website:
Event Website

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Internasjonalt Forums medlemmer innkalles med dette til årsmøte.
Dato: Mandag 2. mars 2020.
Kl 17.30.
Sted: Brundtlandsalen. Youngstorget 2B.
5.etasje. Ring på nede.

Bare Internasjonalt Forums hovedmedlemmer har stemmerett på møtet.

Forslag til årsmøtet sendes på epost til Marit Nybakk; m.nybakk@online.no
innen 16. februar.
Regnskap legges fram i årsmøtelokalet. Beretning legges ut på websiden ca en uke før årsmøtedato.

Dagsorden:

Åpning

Valg av ordstyrer, referenter og to protokollsignaturer

Årsberetning

Regnskap

Innkomne forslag

Globieprisen for 2019

Hedersmerker – for 20, 30, 40 og 50 års medlemskap. Deles kun ut på forumets årsmøter.

Valg

Etter årsmøtet orienterer stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (AP) om: «Brexit, handelskrig og et lammet WTO – hva nå med norsk handelspolitikk?»

Kameratslig hilsen
STYRET i Internasjonalt Forum

Marit Nybakk
leder