En forumsforening i Oslo Arbeiderparti

Category archive

Norge - page 2

1. mai 2016 ved Wergelandsstatuen

i Norge av
Marit Nybakk

Internasjonalt Forums leder, Marit Nybakk, talte ved Wergelandsstatuen om morgenen 1. mai. Hun innledet med å minnes de 13 arbeiderne som omkom ved helikopterulykken på Vestlandet 29. april og markerte at vi alle er i sorg etter denne tragedien. Spesielt går tankene til de pårørende. Deretter holdt hun denne appellen: «Våren1839 kom en person med jødisk bakgrunn…

Les videre

Innspill til OAPs årsmøteprosjekt

i Internasjonalt Forum/Norge av
Internasjonalt Forum Logo

Internasjonalt Forum har sendt inn diverse innspill til OAPs årsmøteprosjekt, som bl.a at vi ønsker bedre medlemspleie, mer og bedre opplæring av tillitsvalgte, bedre oversikt over aktiviteter gjennom publisering av et årshjul ved årsskiftene, flere møter i repskapet i form av work-shop. I tillegg har vi oppdatert websiden slik at du kan finne hele det nye…

Les videre

Gå til Toppen