En forumsforening i Oslo Arbeiderparti

Category archive

Klima

Mennesket: en dødelig trussel mot artsmangfoldet

i Klima av

Gjennom de siste 500 millioner år har jordkloden gått gjennom fem perioder med masseutryddelse av arter og det har tatt millioner av år å gjenvinne det tapte. I en nylig publisert FN-rapport stilles spørsmålet om menneskeheten nå har utløst starten på den sjette perioden. Av jordas rundt regnet åtte millioner levende arter, anslås det at…

Les videre

Norge og klimatrusselen

i Klima/Sikkerhet av

OM FOTBALLKOMMENTATORER OG KLIMA-FORNEKTERE Da BBCs ledelse i fjor ble spurt om hvorfor de slo fast at det ikke er nødvendig å invitere klimafornektere i studio for å skape balanse i programmene, svarte de: Vi inviterer heller ikke fotballkommentatorer som benekter at Manchester United vant 2 – 0 på lørdag. Dommeren har talt! Det er…

Les videre

Demokratiet som bremse for klimatiltak

i Klima av

I en artikkel publisert av Utrikespolitiska Institutet i Stockholm pekes det på det tilsynelatende paradoksale ved at flertallet av befolkningen i demokratiske samfunn ser på klimaendringene som et stort problem, stemmes ofte politikere fram som viser lite initiativ til å treffe tiltak som monner eller til og med fornekter at problemet eksisterer. Kjente eksempler på…

Les videre

Er Arbeiderpartiet forberedt på avslutningen av oljealderen?

i Klima av

Kristin Halvorsen, direktør ved Senter for klimaforskning (Cicero) ved Universitetet i Oslo, kastet fram utfordringen i overskriften til Arbeiderpartiet på medlemsmøtet i Internasjonalt Forum 29. oktober. Hun startet sin innledning med å si at om 50 år kommer folk flest til å spørre seg om hvordan vi i 2018 kunne gjøre det vi gjorde; nemlig å bruke…

Les videre

Krever innsats verden ikke har sett maken til

i Klima av

INNHOLDET I SISTE RAPPORT FRA FNs KLIMAPANEL FNs klimapanel la 8. oktober fram en ny rapport som oppsummerer klimaforskningens vurderinger av hvor store konsekvensene blir av en temperaturstigning på 2.0 grader som er det man tradisjonelt har satt som mål sammenliknet med 1.5 grader som ble trukket fram på klimakonferansen i Paris i 2015. Rapporten…

Les videre

Støre: Norge bør ta internasjonalt lederskap mot forsøplingen av havet

i Arbeiderpartiet/Klima av

I en e-post 18. september framhever Jonas Gahr-Støre klima- og miljøpolitikk som et område hvor han krever mer innsats enn hva regjeringen står for. Forsøplingen i havet trekkes fram som et område hvor Norge bør ta internasjonalt lederskap. Foruten å være en politisk markering i forhold til den sittende regjering, kan en slik uttalelse tolkes…

Les videre

Antarktis smelter i økende tempo

i Klima av

Nye forskningsresultater konkluderer med at Antarktis smelter og det med økende hastighet. Riktignok er det områder hvor isen blir tykkere på grunn av økende nedbør som pakkes sammen til is, men dette oppveier ikke smeltingen andre steder på iskappen. Basert på disse forskningsresultatene blir det anslått at Antarktis vil bidra til at verdenshavene stiger med…

Les videre

Klimaendringene forklart

i Klima av

Det er fortsatt enkelte som ikke vil godta at den observerte klimaendringen er menneskeskapt. Derfor kan det være på sin plass å gjengi denne artikkelen fra Aftenposten 18. april hvor klimaforskeren Bjørn H. Samset ved Universitetet i Oslo på en kortfattet måte forklarer hva klimateorien er og ikke er og hvilket forskningsmessige grunnlag vi i…

Les videre

Russisk «Troll-army» og facebook

i Europa/Forenede Nasjoner (FN/UN)/Kina/Klima/Konflikt og sikkerhet/Kultur/NATO/Norge/USA av
Troll army

Russiske Troll har vært aktive på sosiale medier for å påvirke. Dette er fakta, som bl.a facebook vil forsøke å gjøre noe med ved at du vil bli varslet når du følger en av disse trollene. Fra the Guardian; Facebook has promised to tell users whether they liked or followed a member of Russia’s notorious…

Les videre

Gå til Toppen