En forumsforening i Oslo Arbeiderparti

Category archive

Klima

Er Arbeiderpartiet forberedt på avslutningen av oljealderen?

i Klima av

Kristin Halvorsen, direktør ved Senter for klimaforskning (Cicero) ved Universitetet i Oslo, kastet fram utfordringen i overskriften til Arbeiderpartiet på medlemsmøtet i Internasjonalt Forum 29. oktober. Hun startet sin innledning med å si at om 50 år kommer folk flest til å spørre seg om hvordan vi i 2018 kunne gjøre det vi gjorde; nemlig å bruke…

Les videre

Krever innsats verden ikke har sett maken til

i Klima av

INNHOLDET I SISTE RAPPORT FRA FNs KLIMAPANEL FNs klimapanel la 8. oktober fram en ny rapport som oppsummerer klimaforskningens vurderinger av hvor store konsekvensene blir av en temperaturstigning på 2.0 grader som er det man tradisjonelt har satt som mål sammenliknet med 1.5 grader som ble trukket fram på klimakonferansen i Paris i 2015. Rapporten…

Les videre

Støre: Norge bør ta internasjonalt lederskap mot forsøplingen av havet

i Arbeiderpartiet/Klima av

I en e-post 18. september framhever Jonas Gahr-Støre klima- og miljøpolitikk som et område hvor han krever mer innsats enn hva regjeringen står for. Forsøplingen i havet trekkes fram som et område hvor Norge bør ta internasjonalt lederskap. Foruten å være en politisk markering i forhold til den sittende regjering, kan en slik uttalelse tolkes…

Les videre

Antarktis smelter i økende tempo

i Klima av

Nye forskningsresultater konkluderer med at Antarktis smelter og det med økende hastighet. Riktignok er det områder hvor isen blir tykkere på grunn av økende nedbør som pakkes sammen til is, men dette oppveier ikke smeltingen andre steder på iskappen. Basert på disse forskningsresultatene blir det anslått at Antarktis vil bidra til at verdenshavene stiger med…

Les videre

Klimaendringene forklart

i Klima av

Det er fortsatt enkelte som ikke vil godta at den observerte klimaendringen er menneskeskapt. Derfor kan det være på sin plass å gjengi denne artikkelen fra Aftenposten 18. april hvor klimaforskeren Bjørn H. Samset ved Universitetet i Oslo på en kortfattet måte forklarer hva klimateorien er og ikke er og hvilket forskningsmessige grunnlag vi i…

Les videre

Russisk «Troll-army» og facebook

i Europa/Forenede Nasjoner (FN/UN)/Kina/Klima/Konflikt og sikkerhet/Kultur/NATO/Norge/USA av
Troll army

Russiske Troll har vært aktive på sosiale medier for å påvirke. Dette er fakta, som bl.a facebook vil forsøke å gjøre noe med ved at du vil bli varslet når du følger en av disse trollene. Fra the Guardian; Facebook has promised to tell users whether they liked or followed a member of Russia’s notorious…

Les videre

Verste tørken på 50 år

i Afrika/Klima av
Etiopia tørke katastofe

Etiopia er rammet av den verste tørken på femti år. Det får store følger for matproduksjon og for enkeltmennesker. Årsaken antas å være værfenomenet El Nino som har rammet området.  AllAfrica.com skriver om internasjonal hjelp til landet: The United States Friday announced nearly 35 million USD in additional humanitarian assistance to help the people of…

Les videre

Klimaavtalen i Paris – bedre enn forventet

i Klima av
Klimaavtale Paris

Kjetil Lund, tidligere statssekretær i Finansdepartementet og nåværende direktør i Statkraft, uttrykte stor optimisme etter Parisavtalen om klimaendringer på møte i Internasjonalt Forum 13. Januar. Unngår vi «allmenningens tragedie»? Han pekte på at klimaendringer kan bli verdens største «allmenningens tragedie» der hvert enkelt land velger løsninger som belaster naturen utover tålegrensen og overlater til andre…

Les videre

Miljøtoppmøtet igang

i Klima av
Klima - paris - avtale - 2015

Miljøtoppmøtet i Paris er i gang. Vi har sett litt på forventninger fra et litt annet ståsted, Beirut i Midtøsten (Daily Star): LE BOURGET, France: From deserts encroaching on African farmland to rising sea levels shrinking islands of the South Pacific, leaders of poor nations most affected by climate change shared their stories of global…

Les videre

Gå til Toppen