En forumsforening i Oslo Arbeiderparti

Category archive

Styret

Innspill i programprosessen, trinn 2

i Arbeiderpartiet/Internasjonalt Forum/Partiprogram/Styret av

Innspill fra Internasjonalt Forum til Arbeiderpartiets programkomite. Det omhandler 4 diskusjonshefter og er trinn 2 i programprosessen. Styret i forumet er fornøyd med jobben vår programkomite har utført og bemerker at innspillet har mange gode intensjoner. Det vil foreligge et utkast til nytt partiprogram 2021-25 i oktober, som partiorganisasjonen skal gi tilbakemeldinger til, før det…

Les videre

Program 2021-25

i Arbeiderpartiet/Ideologi/Internasjonalt Forum/Styret av

Til medlemmer og støttemedlemmer: Programarbeidet i Arbeiderpartiet fortsetter i fase 2. Internasjonalt Forum inviterer medlemmene til å sende inn forslag og innspill til forumets sekretær Knut Mostue: knut.moestue@gmail.com  Som et ledd i denne prosessen, arrangeres et digitalt innspillsmøte den 25. mai kl 18.00. Påmelding  til dette sendes, som tidligere varslet, til knut.moestue@hotmail.com . Skriftlige innspill sendes til tonje.meinich@hotmail.com . Det…

Les videre

Koronaviruset begrenser møtevirksomheten i forumet

i Internasjonalt Forum/Styret av

• Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av bl.a:Kulturarrangementer, Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs. Vedtaket gjelder også politiske møter med mange personer til stede. • Styret i Internasjonalt Forum vil lojalt overholde reglene storsamfunnet har pålagt oss for å hindre smitte av koronaviruset. Vi vil med andre ord unngå å arrangere…

Les videre

Innspill til programkomiteen i AP

i Arbeiderpartiet/Styret av

Styret i Internasjonalt forum vedtok 13. januar å opprette en programkomité med følgende medlemmer: Tonje Meinich (leder), Halle Jørn Hanssen, Kim Gabrielli, Maria Varteressian, Henrik Hovland, Vigdis Kjelseth, Ali Ajmi, Kathrine Sund-Henriksen, Knut Moestue, Amina Ibrahim og Jan Mellembakken. Internasjonalt Forum arrangerte et programmøte/medlemsmøte om en sosialdemokratisk utenrikspolitikk 3. februar der Espen Barth Eide innledet.…

Les videre

Innkalling til årsmøte

i Årsmøter/Internasjonalt Forum/Styret av

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Internasjonalt Forums medlemmer innkalles med dette til årsmøte. Dato: Mandag 2. mars 2020. Kl 17.30. Sted: Brundtlandsalen. Youngstorget 2B. 5.etasje. Ring på nede. Bare Internasjonalt Forums hovedmedlemmer har stemmerett på møtet.Forslag til årsmøtet sendes på epost til Marit Nybakk, m.nybakk@online.no innen 16. februar. Regnskap legges fram i årsmøtelokalet. Beretning legges ut på…

Les videre

Delta i valgkampen!

i Arbeiderpartiet/Norge/Styret av

DU kan delta i valgkampen sammen med Internasjonalt Forum. Vi må ut i Oslos gater foran valget  9. september! Internasjonalt Forums medlemmer og sympatisører kan melde seg til innsats på mail til forumets leder, Marit Nybakk, epost: m.nybakk@online.no Oppgi når du kan delta! Forumet vil ha ansvar for boden på Karl Johan alle mandager under valgkampen…

Les videre

Hedersmerker og Globiepris

i Årsmøter/Internasjonalt Forum/Styret/Styret av

Arbeidsutvalget i Internasjonalt Forum har vedtatt å gi Globieprisen for 2018 til INTERNASJONAL AVDELING i Landsorganisasjonen (LO). Den overrekkes på forumets årsmøte 2.april. I 2019 vil følgende medlemmer i Internasjonalt Forum bli tildelt hedersmerker for langvarig medlemskap i AP, hhv; 50 år – INGRID EIDE 30 år – KAREN MARIE ROBBESTAD, MARIT ZAHL RINDAL, PERVIZ…

Les videre

Gå til Toppen