En forumsforening i Oslo Arbeiderparti

Category archive

Internasjonalt Forum - page 4

Fokus Tyrkia

i Europa/Internasjonalt Forum/Midt-Østen av
Tyrkia - flagg

Den nylig avgåtte norske ambassadøren i Tyrkia, Janis Bjørn Kanavin, holdt foredrag i Internasjonalt Forum 30. august. Modernisering, men ikke nødvendigvis vår modernisering Tyrkia har gjennomgått en kraftig utvikling de siste 10-15 årene, samtidig som det politiske bildet har endret seg betydelig. Det islamorienterte partiet AKP har vunnet en dominerende posisjon og har utvilsomt et…

Les videre

Innspill til OAPs årsmøteprosjekt

i Internasjonalt Forum/Norge av
Internasjonalt Forum Logo

Internasjonalt Forum har sendt inn diverse innspill til OAPs årsmøteprosjekt, som bl.a at vi ønsker bedre medlemspleie, mer og bedre opplæring av tillitsvalgte, bedre oversikt over aktiviteter gjennom publisering av et årshjul ved årsskiftene, flere møter i repskapet i form av work-shop. I tillegg har vi oppdatert websiden slik at du kan finne hele det nye…

Les videre

i Afrika/Internasjonalt Forum av
arbeiderpartiet logo

Lasse Efskind, styremedlem i Internasjonalt Forum, har reist til Malawi for å jobbe der som lege en periode. Vi følger hans inntrykk via reisebrev: Vakker natur i Malawis innland møter oss Starter med en poetisk trommevirvel skrevet i ufattelige fots høyde på flyet til Malawi, Kenya Airways ”The pride of Africa” – så, om din…

Les videre

Årsmøtet 2005

i Internasjonalt Forum av
Internasjonalt Forum logo

INTERNASJONALT FORUMS ÅRSMØTE 31. MARS 2005 KL 18.00 PÅ STORTINGET Ca 50 medlemmer møtte opp. Leder Marit Nybakk åpnet årsmøtet kl. 18.15, og ønsket velkommen, før hun holdt en liten innledning om aktuelle saker for Internasjonalt Forum. Hun gikk så over til å konstituere årsmøtet. Sak 1 – Konstituering av årsmøtet. Leder la frem forslag…

Les videre

Gå til Toppen