En forumsforening i Oslo Arbeiderparti

Category archive

Internasjonalt Forum - page 4

Internasjonalt Forum 20 år – De første årene med forumet

i Internasjonalt Forum av
Internasjonalt Forum

Årsmøtet i 1999 ble avholdt 11. Februar. Godt oppmøte nok en gang. Nye inn i styret var Turid Dankertsen, Eirik Torp med Kjetil Skogrand og Mona Eid inn som vara. Det registreres at økonomien i laget ikke er spesiell god. Våre inntekter er basert på kontingentandel. Laget har 67 hovedmedlemmer og 220 støttemedlemmer. 13 møter/…

Les videre

Internasjonalt Forum 20 år – Med fokus på det globale sør

i Internasjonalt Forum av
Verdenskart

Møter gjennom 20 år: Internasjonalt Forum har gjennom årene avholdt en lang rekke møter med situasjonen i land i det globale sør på dagsordenen. Vi nevner i fleng: Nord-Korea, Brasil, Egypt, India, Venezuela, Syria, Tyrkia, Pakistan, Iran, Sør-Sudan, Kina, Sør-Afrika, Eritrea og – hvis vi våger å regne området som en del av sør: Kaukasus.…

Les videre

Internasjonalt Forum 20 år – Noen nevnt, men ingen glemt

i Internasjonalt Forum av
Mennesker

Blant medlemmene finnes det flere tidligere statssekretærer og politiske rådgivere. Noen vil vi helt sikkert høre fra i framtiden. Andre talenter vil dukke opp. Vi skal være deres nettverk internt og eksternt. Internasjonalt Forum har i noen av de seneste årene hatt 3 av 6 representanter, som har representert Oslo AP har på Stortinget, som…

Les videre

Internasjonalt Forum 20 år – Globiepris, 1. mai markeringer og sommeravslutninger

i Internasjonalt Forum av
Vinner

Forumet introduserte sin egen ærespris, GLOBIEPRISEN, i 2000. Den tildeles hvert år til en eller flere i Arbeiderbevegelsen som på sin måte har fremmet forumets mål om å øke interessen for utenrikspolitikk i partiet. Prisen utdeles påfølgende år på forumets årsmøte i form av et diplom. Vi gratulerer alle som i årenes løp er blitt…

Les videre

GLOBIEPRISEN

i Internasjonalt Forum/Kultur/Styret/Styret av

Globieprisen tildeles den, eller de av forumets medlemmer, eller medlemmer i Arbeiderpartiet, som over tid – gjennom initiativ, personlig engasjement og aktiv deltakelse i forumets virksomhet, har bidratt vesentlig til å fremme INFOs mål; Øke interessen for internasjonale spørsmål blant Arbeiderpartiets medlemmer. Være premissleverandør til miljøer hvor internasjonale spørsmål diskuteres og vedtak fattes. Formidle informasjon om internasjonale spørsmål.…

Les videre

Fokus Tyrkia

i Europa/Internasjonalt Forum/Midt-Østen av
Tyrkia - flagg

Den nylig avgåtte norske ambassadøren i Tyrkia, Janis Bjørn Kanavin, holdt foredrag i Internasjonalt Forum 30. august. Modernisering, men ikke nødvendigvis vår modernisering Tyrkia har gjennomgått en kraftig utvikling de siste 10-15 årene, samtidig som det politiske bildet har endret seg betydelig. Det islamorienterte partiet AKP har vunnet en dominerende posisjon og har utvilsomt et…

Les videre

Innspill til OAPs årsmøteprosjekt

i Internasjonalt Forum/Norge av
Internasjonalt Forum Logo

Internasjonalt Forum har sendt inn diverse innspill til OAPs årsmøteprosjekt, som bl.a at vi ønsker bedre medlemspleie, mer og bedre opplæring av tillitsvalgte, bedre oversikt over aktiviteter gjennom publisering av et årshjul ved årsskiftene, flere møter i repskapet i form av work-shop. I tillegg har vi oppdatert websiden slik at du kan finne hele det nye…

Les videre

i Afrika/Internasjonalt Forum av
arbeiderpartiet logo

Lasse Efskind, styremedlem i Internasjonalt Forum, har reist til Malawi for å jobbe der som lege en periode. Vi følger hans inntrykk via reisebrev: Vakker natur i Malawis innland møter oss Starter med en poetisk trommevirvel skrevet i ufattelige fots høyde på flyet til Malawi, Kenya Airways ”The pride of Africa” – så, om din…

Les videre

Årsmøtet 2005

i Internasjonalt Forum av
Internasjonalt Forum logo

INTERNASJONALT FORUMS ÅRSMØTE 31. MARS 2005 KL 18.00 PÅ STORTINGET Ca 50 medlemmer møtte opp. Leder Marit Nybakk åpnet årsmøtet kl. 18.15, og ønsket velkommen, før hun holdt en liten innledning om aktuelle saker for Internasjonalt Forum. Hun gikk så over til å konstituere årsmøtet. Sak 1 – Konstituering av årsmøtet. Leder la frem forslag…

Les videre

Gå til Toppen