En forumsforening i Oslo Arbeiderparti

Category archive

Internasjonalt Forum - page 3

Er du en nyttig idiot?

i Ideologi/Internasjonalt Forum/Konflikt og sikkerhet/Sikkerhet av

Vi tillegger ofte sitatet over til Vladimir Lenin ide han beskriver vestlige reportere og reisende som i Vesten ga sin støtte til Sovjetunionen i landets politiske veivalg, men det finnes ingen dokumentasjon på at Lenin har skapt utsagnet. Uttrykket har vært benyttet på russisk i hvertfall siden 1941. Fjodor  Dostojevskij er muligens den første som…

Les videre

USA – Et demokrati under press?

i Amerika/Internasjonalt Forum/USA av

MEDLEMSMØTE 19. NOVEMBER 2018 Thor Steinhovden – tilknyttet tankesmien Agenda – åpnet med å slå fast at et vesentlig kjennetegn ved USA i dag er splittelse langs en rekke identitetsmarkører: geografi, religion, etnisitet, ideologi og kultur. Politisk har denne splittelsen blitt enda dypere etter årets valg.Partienes strategi er å mobilisere egne tilhengere framfor å vinne…

Les videre

Hatet og konspirasjonsteoriene

i Arbeiderpartiet/Immigrasjon/Internasjonalt Forum/Kultur/Norge av

Vi skulle møte hatet med kjærlighet etter 22.juli 2011 og dermed gjøre verden til et bedre sted. Vi har definitivt mislykkes. Konspirasjonsteoriene og hatet mot våre sosialdemokratiske ideer florerer på sosiale medier. Hatet er agressivt i sin form og drapstrussler er nesten normalt. Vi må ta dette på alvor. Våre medlemmer kan ikke risikere å…

Les videre

Wergelands visjoner på 1. mai

i Internasjonalt Forum av

Oslo varaordfører – Khamshajiny Gunaratnam – holdt denne appellen ved Wergelandsstatuen i Spikersuppa om morgenen 1. mai 2018 ——————————————————————————   Dagen i dag handler om å feire det vanlige arbeidsfolk har vunnet opp igjennom årene. En lønn man kan leve av, tak over hodet – Et samfunn der vi er likeverdige og likestilte borgere.  Henrik Wergeland…

Les videre

1. mai ved Wergelandsstatuen

i Internasjonalt Forum av
Marit Nybakk - Internasjonalt Forum

Marit Nybakk – leder i Internasjonalt Forum – holdt denne talen om morgenen 1. mai 2018 —————————————————————————– «Velkommen til Internasjonalt Forums tradisjonelle 1. maimarkering ved Wergelandstatuen. Her markerer vi Arbeiderbevegelsens internasjonale solidaritetsdag. En dag der vi virkelig skal stoppe opp og se oss rundt. Se på utfordringer og utviklingstrekk. Med optimisme etter avtalen mellom nord…

Les videre

Gratulerer med dagen!

i Arbeiderpartiet/Internasjonalt Forum av

Arbeiderpartiets leder på 1.mai: «Våre mål er frihet for alle, en rettferdig fordeling av makt og muligheter og sterke fellesskap som gir trygghet for den enkelte. De målene når vi bare ved å bygge velferden ut, og gjøre den tilgjengelig for alle, rik og fattig. Vårens lønnsoppgjør viste kraften i arbeiderbevegelsen, og var en seier…

Les videre

1. mai feiring Internasjonalt Forum

i Internasjonalt Forum av

Velkommen til 1.mai  – i regi av Internasjonalt Forum Kl. 10.00 – blomsternedleggelse ved Wergelandssatutuen i spikersuppa  Appeller ved: * Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo * Marit Nybakk, leder i Internasjonalt Forum. Oppsal Janitsjar spiller. Avmarsj med korpset til Stortinget for frokost. Sang ved operasanger Allister Kindingstad På grunn av Stortingets sikkerhetsrutiner, må påmelding til…

Les videre

Kvinners helse på spill

i Internasjonalt Forum av

Den kjente legen og samfunnsmedisineren Berit Austveg holdt en innledning om kvinners reproduktive helse i Internasjonalt Forum 19. februar. Den politiske og kulturelle konflikten Dette er et tema som ligger i skjæringspunktet mellom den offentlige og den private sfæren. At kvinner får adgang til medisinsk behandling også i forbindelse med svangerskap, er vel ikke lenger…

Les videre

Det nye styret orienterer…..

i Internasjonalt Forum/Styret/Styret av

Det nye styret i Internasjonalt Forum har begynt jobben sin. Forumet skal være en forumsforening i Arbeiderpartiet der medlemmene trives og der det skal være kort vei fra medlemmene til styret. – Vi markerer årets 1.mai på tradisjonelt vis, appeller ved Wergelandstatuen, felles avmarsj bak musikkorps til Stortinget, med hyggelig frokost og samvær i kinosalen.…

Les videre

Gå til Toppen