En forumsforening i Oslo Arbeiderparti

Category archive

Internasjonalt Forum - page 3

Internasjonalt Forum 20 år – Målsettinger og tenketorg

i Internasjonalt Forum av
Internasjonalt Forum - 20 år

Mange av de som tidlig meldte seg inn i forumet, allerede før vi var formeldt etablert som et forumslag, ble rekruttert fra de ca 35 som hadde deltatt i et sikkerhetspolitisk tenketorg – for de som husker Jaglands ide om politisk nytenkning og engasjement i partiorganisasjonen. Ørjan Johansen ba på høsten 1996 styret i OAP…

Les videre

Internasjonalt Forum 20 år – Konstituerende årsmøte og driftsår 1998

i Internasjonalt Forum av
Youngstorvet

Konstituerende årsmøte ble arrangert i OAPs lokaler i 7. etg, Youngstorget 19. februar 1998. Årsmøtet vedtok å videreføre tidligere nevnte formålsparagrafer med et tillegg om at vi skulle aktivt drive rekrutteringsarbeide og at det skulle utgis et nyhetsbrev. Valgkomiteens leder, Dagfinn Austad, la fram en enstemmig innstilling for de 63 medlemmene som hadde møtt opp.…

Les videre

Internasjonalt Forum 20 år – De seneste årene

i Internasjonalt Forum av
Det Norske Arbeiderparti - DNA

Ved årsmøtet i 2004 valgte Helga Strømme å tre tilbake. Årsmøtet valgte Marit Nybakk som ny leder. Utviklingen av Internasjonalt Forum har vært som en eventyrreise. Fra de 8 interesserte som møtte på Sørmarka for 20 år siden til dagens forum med 306 hovedme dlemmer og nesten like mange støttemedlemmer. Oslo Arbeiderpartis nest største lag.…

Les videre

Internasjonalt Forum 20 år – De første årene med forumet

i Internasjonalt Forum av
Internasjonalt Forum

Årsmøtet i 1999 ble avholdt 11. Februar. Godt oppmøte nok en gang. Nye inn i styret var Turid Dankertsen, Eirik Torp med Kjetil Skogrand og Mona Eid inn som vara. Det registreres at økonomien i laget ikke er spesiell god. Våre inntekter er basert på kontingentandel. Laget har 67 hovedmedlemmer og 220 støttemedlemmer. 13 møter/…

Les videre

Internasjonalt Forum 20 år – Med fokus på det globale sør

i Internasjonalt Forum av
Verdenskart

Møter gjennom 20 år: Internasjonalt Forum har gjennom årene avholdt en lang rekke møter med situasjonen i land i det globale sør på dagsordenen. Vi nevner i fleng: Nord-Korea, Brasil, Egypt, India, Venezuela, Syria, Tyrkia, Pakistan, Iran, Sør-Sudan, Kina, Sør-Afrika, Eritrea og – hvis vi våger å regne området som en del av sør: Kaukasus.…

Les videre

Internasjonalt Forum 20 år – Noen nevnt, men ingen glemt

i Internasjonalt Forum av
Mennesker

Blant medlemmene finnes det flere tidligere statssekretærer og politiske rådgivere. Noen vil vi helt sikkert høre fra i framtiden. Andre talenter vil dukke opp. Vi skal være deres nettverk internt og eksternt. Internasjonalt Forum har i noen av de seneste årene hatt 3 av 6 representanter, som har representert Oslo AP har på Stortinget, som…

Les videre

Internasjonalt Forum 20 år – Globiepris, 1. mai markeringer og sommeravslutninger

i Internasjonalt Forum av
Vinner

Forumet introduserte sin egen ærespris, GLOBIEPRISEN, i 2000. Den tildeles hvert år til en eller flere i Arbeiderbevegelsen som på sin måte har fremmet forumets mål om å øke interessen for utenrikspolitikk i partiet. Prisen utdeles påfølgende år på forumets årsmøte i form av et diplom. Vi gratulerer alle som i årenes løp er blitt…

Les videre

GLOBIEPRISEN

i Internasjonalt Forum/Kultur/Styret/Styret av

Globieprisen tildeles den, eller de av forumets medlemmer, eller medlemmer i Arbeiderpartiet, som over tid – gjennom initiativ, personlig engasjement og aktiv deltakelse i forumets virksomhet, har bidratt vesentlig til å fremme INFOs mål; Øke interessen for internasjonale spørsmål blant Arbeiderpartiets medlemmer. Være premissleverandør til miljøer hvor internasjonale spørsmål diskuteres og vedtak fattes. Formidle informasjon om internasjonale spørsmål.…

Les videre

Fokus Tyrkia

i Europa/Internasjonalt Forum/Midt-Østen av
Tyrkia - flagg

Den nylig avgåtte norske ambassadøren i Tyrkia, Janis Bjørn Kanavin, holdt foredrag i Internasjonalt Forum 30. august. Modernisering, men ikke nødvendigvis vår modernisering Tyrkia har gjennomgått en kraftig utvikling de siste 10-15 årene, samtidig som det politiske bildet har endret seg betydelig. Det islamorienterte partiet AKP har vunnet en dominerende posisjon og har utvilsomt et…

Les videre

Innspill til OAPs årsmøteprosjekt

i Internasjonalt Forum/Norge av
Internasjonalt Forum Logo

Internasjonalt Forum har sendt inn diverse innspill til OAPs årsmøteprosjekt, som bl.a at vi ønsker bedre medlemspleie, mer og bedre opplæring av tillitsvalgte, bedre oversikt over aktiviteter gjennom publisering av et årshjul ved årsskiftene, flere møter i repskapet i form av work-shop. I tillegg har vi oppdatert websiden slik at du kan finne hele det nye…

Les videre

Gå til Toppen