En forumsforening i Oslo Arbeiderparti

Category archive

Internasjonalt Forum

Bli med til Wien, Bratislava og Budapest!

i Europa/Internasjonalt Forum av

Som vanlig legger Internasjonalt Forum opp til en studiereise der vi får anledning til å møte partikamerater i andre land og lære litt om landets politiske system. Vi har planlagt tur i november 2020 til Sentral Europa. Vi forutsetter at Koronapandenien er under kontroll inntil da. Foreløpig ønsker vi å sjekke interessen. Sjekk opplegg ved…

Les videre

Koronaviruset begrenser møtevirksomheten i forumet

i Internasjonalt Forum/Styret av

• Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av bl.a:Kulturarrangementer, Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs. Vedtaket gjelder også politiske møter med mange personer til stede. • Styret i Internasjonalt Forum vil lojalt overholde reglene storsamfunnet har pålagt oss for å hindre smitte av koronaviruset. Vi vil med andre ord unngå å arrangere…

Les videre

Innspill til programkomiteen i AP

i Arbeiderpartiet/Styret av

Styret i Internasjonalt forum vedtok 13. januar å opprette en programkomité med følgende medlemmer: Tonje Meinich (leder), Halle Jørn Hanssen, Kim Gabrielli, Maria Varteressian, Henrik Hovland, Vigdis Kjelseth, Ali Ajmi, Kathrine Sund-Henriksen, Knut Moestue, Amina Ibrahim og Jan Mellembakken. Internasjonalt Forum arrangerte et programmøte/medlemsmøte om en sosialdemokratisk utenrikspolitikk 3. februar der Espen Barth Eide innledet.…

Les videre

Innkalling til årsmøte

i Årsmøter/Internasjonalt Forum/Styret av

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Internasjonalt Forums medlemmer innkalles med dette til årsmøte. Dato: Mandag 2. mars 2020. Kl 17.30. Sted: Brundtlandsalen. Youngstorget 2B. 5.etasje. Ring på nede. Bare Internasjonalt Forums hovedmedlemmer har stemmerett på møtet.Forslag til årsmøtet sendes på epost til Marit Nybakk, m.nybakk@online.no innen 16. februar. Regnskap legges fram i årsmøtelokalet. Beretning legges ut på…

Les videre

Fortsatt nest størst

i Internasjonalt Forum av

Internasjonalt Forum er fortsatt det nest største partilaget i Oslo AP, med 277 betalende hovedmedlemmer og ca 150 støttemedlemmer – (disse skal betale halv kontingent). Oslo Arbeidersamfunn er fortsatt det største laget i Oslo AP med godt over 500 betalende hovedmedlemmer. På de neste plassene følger et par partilag fra indre by i øst og…

Les videre

Bli med når ny politikk utformes!

i Årsmøter/Internasjonalt Forum/Styret av

Internasjonalt forum har opprettet to nye undergrupper Programkomiteen Programarbeidet i partiet er i gang og Internasjonalt Forum tar sikte på å bidra aktivt inn i programarbeidet. Styret har vedtatt å sette ned en programkomité bestående av fire personer fra styret og fire personer fra medlemmene for øvrig. Har du lyst til å være med, meld…

Les videre

1 2 3 6
Gå til Toppen