En forumsforening i Oslo Arbeiderparti

Category archive

Asia

Vannmangel i hver fjerde storby på kloden

i Afrika/Asia/Kina/Latin-Amerika/Midt-Østen av

Det er velkjent gjennom media at Cape Town sliter med svært alvorlig vannmangel. Mindre kjent er det at en rekke kjempebyer i det globale Sør også har katastrofal mangel på godt vann. Når 40 % av overflatevannet i Beijing ikke engang kan brukes i industri og jordbruk, er situasjonen alvorlig. Eller når 20 % av…

Les videre

Om situasjonen i Afghanistan

i Asia av

Som kjent er det dyp usikkerhet omkring spørsmålet om retur av flyktninger til deler av Afghanistan. Det er all mulig grunn til å reise et bredere spørsmål: Hvorfor blir det ikke ro i landet etter 16 år med krig hvor vestlige militære styrker har ytt en betydelig innsats? 25. januar offentliggjorde Flyktninghjelpen en rapport vel…

Les videre

Burmas vei mot demokrati

i Asia av

Nummer 1, 2018 av  Magasinet Folk og Forsvar inneholder en artikkel om utviklingen i Myanmar mht. rohyngiaenes situasjon skrevet av nestlederen i Internasjonalt Forum – Monica K. Mattssonn Kämpe. Artikkelen er mer utfyllende enn tidligere posteringer om dette temaet på vår nettside når det gjelder den historiske utviklingen i landet og inneholder dessuten en problematisering…

Les videre

Rohingyaene i Myanmar – en humanitær katastrofe

i Asia/Internasjonalt Forum/Konflikt og sikkerhet av

Dette er ikke noe morsomt tema å snakke om, sa seniorforsker Stein Tønnesson ved PRIO da han 11.12.2017 holdt foredrag om den etniske rensingen i Myanmar høsten 2017. Hva har skjedd i høst? 24. August: Annan-planen blir lagt fram 25. August: Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) gikk til et dårlig væpnet angrep på politi og…

Les videre

Etnisk rensing i Myanmar

i Asia av

NUPI har publisert en artikkel i serien «Hvor hender det?» om bakgrunnen for det som skjer med den muslimske minoriteten i Myanmar.  Artikkelen gir en gjennomgang av den historiske utviklingen, foruten den etniske konteksten før den reiser spørsmålet om hvem som har ansvaret for utviklingen høsten 2017 og avsluttes med noen betraktninger om  veien videre.…

Les videre

Fiendebildet av muslimer i Myanmar

i Asia av

Forfølgelse av den muslimske minoriteten i Myanmar har ført til en flyktningstrøm. Vårt bilde av buddhister som fredens tjenere blir undergravet. En artikkel i The Diplomat som beskriver en forskningsprogam som kartlegger det fiendebildet av muslimer som er bygd opp gjennom generasjoner, gir et mer komplisert bilde av konflikten og setter søkelyset på betydningen av…

Les videre

Gå til Toppen