En forumsforening i Oslo Arbeiderparti

Category archive

Arbeiderpartiet

Varsler «krig» mot markedstenkning

i Arbeiderpartiet/Internasjonalt Forum/Norge/Partiprogram av

Jonas varsler at han vil gjøre noe med markedstenkningen i offentlig sektor når han overtar som statsminister. Det er viktig at vi i AP aksepterer at offentlig sektor som forvaltning, skole, forsvar, politi, helsevesen og kommunikasjon må ha andre måter å jobbe på enn kriterier som det private næringsliv må forholde seg til, uten at…

Les videre

Innspill i programprosessen, trinn 2

i Arbeiderpartiet/Internasjonalt Forum/Partiprogram/Styret av

Innspill fra Internasjonalt Forum til Arbeiderpartiets programkomite. Det omhandler 4 diskusjonshefter og er trinn 2 i programprosessen. Styret i forumet er fornøyd med jobben vår programkomite har utført og bemerker at innspillet har mange gode intensjoner. Det vil foreligge et utkast til nytt partiprogram 2021-25 i oktober, som partiorganisasjonen skal gi tilbakemeldinger til, før det…

Les videre

Skrivekonkurranse

i Arbeiderpartiet av
Hadia Tajik - Internasjonalt Forum

Vi har mottatt denne eposten fra Hadia Tajik og antar at den vil treffe mange med et sosialdemokratisk hjerte. —————————————————————————— Som en del av verdidebatten i Arbeiderpartiet planlegger vi å gi ut en bok om sosialdemokratiet våren 2021. Gjennom sommeren har vi derfor en konkurranse vi håper du vil bidra til. der du svarer på…

Les videre

Program 2021-25

i Arbeiderpartiet/Ideologi/Internasjonalt Forum/Styret av

Til medlemmer og støttemedlemmer: Programarbeidet i Arbeiderpartiet fortsetter i fase 2. Internasjonalt Forum inviterer medlemmene til å sende inn forslag og innspill til forumets sekretær Knut Mostue: knut.moestue@gmail.com  Som et ledd i denne prosessen, arrangeres et digitalt innspillsmøte den 25. mai kl 18.00. Påmelding  til dette sendes, som tidligere varslet, til knut.moestue@hotmail.com . Skriftlige innspill sendes til tonje.meinich@hotmail.com . Det…

Les videre

Knallhardt oppgjør med Erna og beredskapen

i Arbeiderpartiet/Corona av

Jonas Gahr Støre har så langt latt være å kritisere regjeringen for beredskapen forut for korona-pandemien. I dette intervjuet tar han et knallhardt oppgjør med regjeringen og Erna angående manglende beredskap innen helsevesenet. Det har bl.a manglet vesentlig og nødvendig verneutstyr m.m for ansatte. Han har rett! Det er på tide å si fra, selv…

Les videre

Innspill til programkomiteen i AP

i Arbeiderpartiet/Styret av

Styret i Internasjonalt forum vedtok 13. januar å opprette en programkomité med følgende medlemmer: Tonje Meinich (leder), Halle Jørn Hanssen, Kim Gabrielli, Maria Varteressian, Henrik Hovland, Vigdis Kjelseth, Ali Ajmi, Kathrine Sund-Henriksen, Knut Moestue, Amina Ibrahim og Jan Mellembakken. Internasjonalt Forum arrangerte et programmøte/medlemsmøte om en sosialdemokratisk utenrikspolitikk 3. februar der Espen Barth Eide innledet.…

Les videre

Forslag til årsmøtet

i Arbeiderpartiet/Årsmøter/Midt-Østen/Norge/Sikkerhet/Styret av

Det er kommet inn kun to forslag til årsmøtet før frist, det ene om situasjonen mellom Israel og Palestina, det andre om den nye langtidsplanen for forsvaret. Begge er behandlet og støttet fra forumets styre i møte 20/2-20. ANSVAR FOR NASJONALT FORSVAR Bakgrunn: – Verden er blitt mer usikker.  Vårt eget forsvar har prioritert multinasjonale…

Les videre

Fins det en sosialdemokratisk utenrikspolitikk?

i Arbeiderpartiet av

Espen Barth Eide svarte et rungende ja på det spørsmålet i sin innledning på Internasjonalt Forums medlemsmøte 3. februar. Han viste til at de store linjene det har vært bred enighet om siden slutten av annen verdenskrig ble utmeislet av Arbeiderpartiet. Det gjelder sterk satsing på multilateralt samarbeid først og fremst gjennom FN. Det gjelder…

Les videre

Gå til Toppen