Bli medlem

Hva skjer når jeg melder meg inn?

Du blir en viktig støttespiller for et av Oslo Ap største partilag.
Du får vårt månedlige nyhetsbrev om Internasjonal politikk.
Du får e-post fra Arbeiderpartiet og våre politikere om aktuelle saker og våre verdier.
Du kan delta på medlemsmøter og andre aktiviteter som bare er for medlemmer.
Én måned etter at du har betalt får du også stemmerett på møter.

Kontingent koster:
Yrkesaktiv (for de som er i jobb): 300 kr.
Ikke yrkesaktiv (for studenter, pensjonister, ledige, osv.): 150 kr.

Priser på medlemskap, pr. kalenderår Yrkesaktiv (for de som er i jobb): 300 kr. Ikke yrkesaktiv (for studenter, pensjonister, ledige, osv.): 150 kr.