En forumsforening i Oslo Arbeiderparti

Author

Aslak Leesland - page 3

Aslak Leesland has 92 articles published.

Seks dilemma i utviklingspolitikken

i Bistand av

Asbjørn Eidhammer, tidligere leder for NORADs evalueringsavdeling, kritiserer i denne kronikken venstresiden i norsk politikk for ikke å interesse seg for bistands- og utviklingspolitikk. Han stiller opp seks svært vanskelige dilemmaer for politikerne. Men han antyder også grunnleggende retningslinjer for politikken i hvert enkelt tilfelle.  Dilemmaene er sentrale og reelle. Noen av forslagene vil være…

Les videre

Norge og klimatrusselen

i Klima/Sikkerhet av

OM FOTBALLKOMMENTATORER OG KLIMA-FORNEKTERE Da BBCs ledelse i fjor ble spurt om hvorfor de slo fast at det ikke er nødvendig å invitere klimafornektere i studio for å skape balanse i programmene, svarte de: Vi inviterer heller ikke fotballkommentatorer som benekter at Manchester United vant 2 – 0 på lørdag. Dommeren har talt! Det er…

Les videre

Åpner debatt om neste langtidsplan for Forsvaret

i Sikkerhet av

I et debattmøte i Polyteknisk Forening 25. februar ble søkelyset satt på utviklingen av neste langtidsplan for forsvaret. Vi gjengir Dag Leraands oppsummering og oppfordring til videre debatt i det offentlige rom. For egen del tilføyer vi enkelte grunnleggende lenker som vi vil anbefale å sette seg inn i. Et sentralt grunnlag for debatten er…

Les videre

Trusselbildet er sammensatt og i rask endring

i Konflikt og sikkerhet av

Etterretningstjenesten la i begynnelsen av februar fram sin årlige vurdering av trusselsituasjonen for Norge. Et hovedpoeng i rapporten er at etterretningstrusselen fra fremmede statsmakter er den største sikkerhetsutfordringen vi står overfor. Ikke spesielt overraskende pekes det særlig på Russland og Kina. Det er interessant å merke seg at når det gjelder Russland blir det særlig…

Les videre

Etiopia – kan de gode nyhetene fortsette?

i Afrika av

Det skjedde store og uventede endringer i det politiske landskapet i Etiopia i 2018. Afrikas neststørste land (109 millioner innbyggere) er en regional stormakt, og fortjener større oppmerksomhet enn hva det vanligvis får i vestlige media. Hva skjedde i 2018? Det undertrykkende regimet som har sittet ved makten siden kommuniststyrets fall på 90-tallet, ble feid…

Les videre

Demokratiet som bremse for klimatiltak

i Klima av

I en artikkel publisert av Utrikespolitiska Institutet i Stockholm pekes det på det tilsynelatende paradoksale ved at flertallet av befolkningen i demokratiske samfunn ser på klimaendringene som et stort problem, stemmes ofte politikere fram som viser lite initiativ til å treffe tiltak som monner eller til og med fornekter at problemet eksisterer. Kjente eksempler på…

Les videre

Veileder til viktige konflikter i 2019

i Konflikt og sikkerhet av

Robert Malley, som er president i den anerkjente analysegruppen «Crisis Group»,  kommenterte ved årsskiftet 10 konfliktsituasjoner som han mener er blant de viktigste i verden i 2019. Han beskriver det globale bakteppet som en situasjon hvor Vestens innflytelse minsker og at dermed åpnes veien i større grad enn på lenge for autoritære og aggressive regimer…

Les videre

1 2 3 4 5 10
Gå til Toppen