En forumsforening i Oslo Arbeiderparti

Author

Aslak Leesland - page 2

Aslak Leesland has 79 articles published.

Åpner debatt om neste langtidsplan for Forsvaret

i Sikkerhet av

I et debattmøte i Polyteknisk Forening 25. februar ble søkelyset satt på utviklingen av neste langtidsplan for forsvaret. Vi gjengir Dag Leraands oppsummering og oppfordring til videre debatt i det offentlige rom. For egen del tilføyer vi enkelte grunnleggende lenker som vi vil anbefale å sette seg inn i. Et sentralt grunnlag for debatten er…

Les videre

Trusselbildet er sammensatt og i rask endring

i Konflikt og sikkerhet av

Etterretningstjenesten la i begynnelsen av februar fram sin årlige vurdering av trusselsituasjonen for Norge. Et hovedpoeng i rapporten er at etterretningstrusselen fra fremmede statsmakter er den største sikkerhetsutfordringen vi står overfor. Ikke spesielt overraskende pekes det særlig på Russland og Kina. Det er interessant å merke seg at når det gjelder Russland blir det særlig…

Les videre

Etiopia – kan de gode nyhetene fortsette?

i Afrika av

Det skjedde store og uventede endringer i det politiske landskapet i Etiopia i 2018. Afrikas neststørste land (109 millioner innbyggere) er en regional stormakt, og fortjener større oppmerksomhet enn hva det vanligvis får i vestlige media. Hva skjedde i 2018? Det undertrykkende regimet som har sittet ved makten siden kommuniststyrets fall på 90-tallet, ble feid…

Les videre

Demokratiet som bremse for klimatiltak

i Klima av

I en artikkel publisert av Utrikespolitiska Institutet i Stockholm pekes det på det tilsynelatende paradoksale ved at flertallet av befolkningen i demokratiske samfunn ser på klimaendringene som et stort problem, stemmes ofte politikere fram som viser lite initiativ til å treffe tiltak som monner eller til og med fornekter at problemet eksisterer. Kjente eksempler på…

Les videre

Veileder til viktige konflikter i 2019

i Konflikt og sikkerhet av

Robert Malley, som er president i den anerkjente analysegruppen «Crisis Group»,  kommenterte ved årsskiftet 10 konfliktsituasjoner som han mener er blant de viktigste i verden i 2019. Han beskriver det globale bakteppet som en situasjon hvor Vestens innflytelse minsker og at dermed åpnes veien i større grad enn på lenge for autoritære og aggressive regimer…

Les videre

Sexovergrep må ikke være et våpen i krig!

i Menneskerettighetsbrudd av

På dagen for utdeling av Nobels fredspris 2018 velger vi CNNs presentasjon av vinnerne og den amerikanske mediekjempens understreking av den store oppgaven som ligger i å virkeliggjøre Sikkerhetsrådets resolusjon 1820 om seksuell vold som et våpen i krig. Vi anbefaler også å lese professor Nora Sveaass sin artikkel om seksualisert vold i krig: Om…

Les videre

Krisen i Azovhavet – farlig og vanskelig å løse

i Europa av

Konflikten mellom Ukraina og Russland ligger som en verkebyll i forholdet mellom Russland og Vesten. Den ble tilspisset i slutten av november da Russland løsnet skudd mot ukrainske båter og arresterte mannskapet. Båtene var på vei til ukrainske havner langs Azovhavet, men for å komme dit, må man passere den russiskbygde brua mellom Russland og…

Les videre

USA – Et demokrati under press?

i Amerika/Internasjonalt Forum/USA av

MEDLEMSMØTE 19. NOVEMBER 2018 Thor Steinhovden – tilknyttet tankesmien Agenda – åpnet med å slå fast at et vesentlig kjennetegn ved USA i dag er splittelse langs en rekke identitetsmarkører: geografi, religion, etnisitet, ideologi og kultur. Politisk har denne splittelsen blitt enda dypere etter årets valg.Partienes strategi er å mobilisere egne tilhengere framfor å vinne…

Les videre

1 2 3 4 8
Gå til Toppen