De fleste lever i ikke-demokratier!

av Trine Lise Sundnes, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Avholdt ved Internasjonalt Forums og Forum for grønn vekst sin morgenmarkering ved Wergelandstatuen 1. mai

——————————————————————————————————–

Vi markerer i dag 1. mai mot et dystert bakteppe hvor verden er mer utrygg enn på lenge. 

Autoritære stater vokser og 72% av verdens befolkning lever i ikke-demokratier.

Etter den kalde krigen og globaliseringens framvekst, er vår tid nå preget av: økende stormakts-rivalisering, regionalisering, proteksjonisme og polarisering. 

Vårt eget kontinent Europa står overfor den mest krevende situasjonen siden andre verdenskrig. 

I Russlands blodige angrepskrig i Ukraina, hvor en halv million soldater har mistet livet eller blitt såret, brukes sivil infrastruktur – og mennesker som deg og meg som skyteskiver. Russlands angrep på Ukraina er ikke bare et angrep på et lands suverenitet, det er også et angrep på våre Europeiske verdier.

Hele det politiske Norge støtter opp om Ukrainas rett til demokrati og suverenitet. Vi støtter deres kamp for frihet!

Den 1. mai er arbeidernes kampdag. Dagen i dag markerer arbeiderbevegelsens ønske om et mer rettferdig samfunn. For vi vet at det nytter å kjempe!

Dagen markerer kreftene bak en bevegelse som vokste frem fra et ønske om at også vanlige arbeidsfolk skulle være frie, kjenne på trygghet i økonomien, og mulighetene og makten i sitt eget liv. 

Arbeiderpartiets aller første partiprogram inneholdt fire reformer. Allmenn stemmerett, lovfestet normal-arbeidsdag, direkte skatt og streikerett. Et program forhandlet fram av arbeidsfolk med håp, framtidstro og vilje til innsats.

I det LO går inn i sitt 125 år er det fortsatt slik at vi kjemper for trygghet.

Hovedparolen for årets 1. mai, «arbeid – velferd – trygghet» kjennetegner vår felles historie, vår felles nåtid og vår felles framtid.

Resultatene fra over 100 år i kamp har gitt folk en bedre og tryggere tilværelse, men vi må videre. 

Arbeiderbevegelsen har alltid tatt opp kampen for det grunnleggende for menneskers liv. Det gjelder like mye i dag.

Derfor må arbeiderbevegelsen være i front også i kampen for en jord å leve av, og en jord å leve på. Verden preges av naturkatastrofer som flom, jordskred og tørke. Dette er moder jords rop om hjelp, det grønne skiftet må skje nå!

Utslipp på kuttes og våre internasjonale forpliktelser må møtes. Det er bare i fellesskap vi kan løse disse utfordringene. 

Å vise solidaritet, er like aktuelt i dag som noen gang. 

Oslo Arbeiderpartis hovedparole i toget er «Ny abortlov nå!» og «Stop folkemordet i Gaza». 

Etter Hamas sitt angrep på uskyldige Israelere 7. oktober i fjor har Israel bombet Gaza tilbake til steinalderen. 

Det vi nå ser i Gaza; bombing og blokader, og en grusom humanitær krise for sivilbefolkningen må stoppe. 

Norge har i årtier støttet palestinske, israelske og internasjonale organisasjoner som jobber for å forsvare palestineres rettigheter og for få nødhjelp inn; Vann, mat og nødvendige medisiner. Vårt budskap er klart: Stopp krigen!

Vår solidaritet med palestinerne trengs mer enn noensinne og vi oppfordrer til å støtte opp om Norsk Folkehjelps 1.mai aksjon «Vi står sammen med folk i Palestina». 

På en dag som denne er det viktig at vi minner hverandre på at solidariteten som kjennetegner vår bevegelse – den kjenner ikke landegrenser. 

I Henrik Wergelands verk «For allmuen», nr. 4, Lesebok for den lærelystne tilvoksende ungdom skriver han om menneskeheten, slik: «Menneskeheten skrider i det hele bestandig fremad med tiderne, til det bedre, til stedse større opplysning og lykksalighet». 

Wergelands ord handler om likeverd, håp -og om aldri å gi opp. Slik han aldri ga opp kampen for å endre Grunnlovens paragraf 2, som nektet jøder adgang til Norge. 

Han kalte denne paragrafen en skamplett og var en sterk talsperson for å fjerne den. Wergeland ropte ut: Vi er likeverdige, enten vi er lyse eller mørke, kristne eller tilhører en annen religion!

I krig og konflikt, i kampen for et anstendig arbeidsliv og i kampen for frihet handler det nettopp om at noen mener de er bedre enn deg. 

Wergeland sa det godt. La oss stå opp mot all rasisme, for frihetskamper rundt i verden, og for hverandre!

I arbeiderbevegelsen skal vi jobbe sammen, og bygge videre på det som har blitt kjempet frem. Vi skal fortsette å finne de gode løsningene, lytte til hverandre og ikke minst ta de nye kampene som står foran oss. 

Sammen er vi sterkest! 

Gratulerer med dagen!