Gratulerer med dagen!

Denne korte appelllen ble holdt av Anne Nyeggen, leder Forum for grønn vekst – et byomfattende forumslag i Oslo som i følge henne selv «prøver å holde partiet i øra på klima- og natursaker». Wergelandstatuen 1. mai.

Klimakamp er arbeiderkamp: Det er arbeiderne i olja som blir stående der når markedet ikke lenger vil eller kan kjøpe norsk olje, og som lokkes til enda flere leteprosjekter i stedet for å få hjelp til å skolere seg til en jobb i grønn industri. 

(Som blir akterutseilt fordi vi har tviholdt på dem i en industri vi vet vil gå kraftig ned i de neste 20 åra)

Ikke minst i solidaritet med våre flotte fagarbeidere i oljeindustrien må vi

 kjempe for å få en plan for utfasing av petroleum og samtidig en sterkere satsing på grønn industri. 

Solidaritet og arbeiderkamp er også rettferdig omstilling: Vi må ha en kraftpakke for lavinntektsfamilier! Hvorfor er de bare de velstående som skal ha råd til å etterisolere og skifte vinduer? 

Til sist: Naturkrisen: ranet av får felles natur – private utbyggere som med kommunenes velsignelse og håp om arbeidsplasser spiser stadig mer av naturmangfoldet vi er så avhengig av. Skal vi virkelig bare stå og se på det? Nei! 

Miljøkamp er arbeiderkamp – god 1. mai!