Å lese en handelsavtale

Av Morten Wetland.

Hvis dere ikke har gjort det før, så sett av god tid hvis dere vil lese en handelsavtale. 10. mars i år ble en handels – og økonomisk partnerskapsavtale undertegnet av EFTA-landene og India. (EFTA er som kjent Norge, Island, Liechtenstein og Sveits.)  Avtalen er på 70 sider og har dessuten omfattende bilag, tollsatser og nedtrappingsplaner for slike.  Importen fra India til Norge er nå årlig på ca. 10 milliarder NOK. Eksporten motsatt vei er omtrent like stor. Det har vært forhandlet om denne avtalen siden 2008. 

Fra FN kjenner jeg indisk forhandlingsteknikk og deres skriftlige stil som omstendelig. Så Nærings og FIskeridep. (NFD) har måttet være brutale i sin fremstilling av avtalen på sine hjemmesider om aktuelle saker. Selve teksten til avtalen fant jeg først da jeg gikk til EFTA sine hjemmesider. (søk efta.int). Der ligger hele greia med vedlegg. 

Avtalen omfatter bl.a.tollreduksjoner. Og disse har gjerne en nedtrappingsplan, som f.eks. 5 år for en del norsk fisk. Satsene for EFTA land fremstilles nå som gunstigere enn for andre land i det politiske Nord. 

Så finner vi tradisjonelle handelsavtaleregler, som opprinnelsesregler, – at en vare faktisk er produsert i et EFTA-land eller India.  Eller at sveitsisk Gruyere-ost har rettsvern mot indisk kopiering. Avtalen har også henvisning til en rekke multilaterale regler som finnes i GATT-avtaler og WTO-avtaler og sier at disse multilaterale reglene også skal gjelde mellom EFTA og India. Noen ganger er det behov for slikt. Andre ganger ikke.

Jeg tror det er behov for å dempe tonen i den norske omtalen av avtalen når det gjelder menneskerettigheter og miljø. Når NFD på sine hjemmesider skriver at avtalen «løfter klima- ambisjonene», da er vi over i festtalenes verden. Det er også grunn til å tvile på at avtalen kan «sikre arbeidstakerrettigheter» i verdens mest folkerike land. Eller gjøre for mye med kvinners rettigheter. Avtalen gjør henvisninger til en rekke etablerte internasjonale tekster om slike spørsmål. De har til felles at de ikke etablere nye rettigheter eller plikter slik de er limt inn i EFTA-India-avtalen. 

Med dette forbehold er avtalen godt nytt.

Her finner dere avtalen.
Mer om avtalen fra regjeringen.no

Ønsker du å bli medlem i Internasjonalt Forum?
Fyll ut skjemaet under – velkommen!

Priser på medlemskap, pr. kalenderår Yrkesaktiv (for de som er i jobb): 300 kr. Ikke yrkesaktiv (for studenter, pensjonister, ledige, osv.): 150 kr.