Marokko og norsk næringsliv

av Sophie Matlary

Undertegnede har i podcasten «Political Bark» gjennomført et intervju med Marokkos ambassadør til Norge, Nabila Freijdi, om mulighetene for et mer omfattende økonomisk samarbeid mellom landene. Her følger et sammendrag av de viktigste poengene i samtalen.

Havet binder oss sammen

«Forholdet mellom Marokko og Norge nå i 2024 er fint, men kunne gjerne vært langt mer omfattende», nevner ambassadøren.  «Landene har veldig mye de kan jobbe sammen om, gjennom at de begge to er land med en stor tilknytning til havet, og stor tilknytning til ressursene som havet bringer med seg» innleder hun samtalen med. 

Ambassadøren gir svært interessante svar på de ulike spørsmålene under hele intervjuet, for eksempel rundt avtalene som ble etablerte tilbake i tid, da den første kontakten mellom Norge og Marokko skjedde. Ikke overraskende var denne kontakten på grunn av havet, og skipsfart, fiskeri og båthandel utgjorde en stor ressurs for begge landene. 

Langt samarbeid men lite handel

‘Bilaterale avtaler mellom Marokko og Norge, ble først etablert i 1767. Avtalene vitner om et langvarig og godt samarbeid – spesielt mellom det Dansk-Norske konsulatet i havnebyen Essaouira, eller Mogador som byen da het. Denne rike og felles historien er først og fremst sentrert rundt maritime ekspedisjoner og handel. Den viser en dyp forbindelse mellom de to landene. Men, på tross av dette lange samarbeidet kunne det sikkert vært mer samarbeid i dag enn tidligere: I 2020 eksporterte Marokko hovedsakelig fosfat og grønnsaker til Norge, som utgjorde 542 millioner Dirham, mens norske importer stod for 1,391 milliarder Dirham. (En Dirham er verdt godt og vel en krone) Norges eksport var i stor grad laks – og – akvakultur-teknologi. Marokko og Norge har mange flere muligheter for samarbeid, langt utover disse områdene, forklarer ambassadøren.

Visjon for framtidig samarbeid

‘Det er helt avgjørende å ikke bare forbedre utvekslingen mellom landene, men også øke investeringene i sektorer der vår kompetanse og interesser overlapper. Slik som innenfor fornybar energi, maritim sektor, fiskeri og fiskeoppdrett. Disse områdene bringer med seg enorme muligheter for handel, og for å utnytte vår gjensidige kunnskap, samt fremme bærekraftig utvikling og innovasjon. Videre kan landene sammen utforske utviklingsprosjekter i Afrika der man sammen dramatisk kan bidra til å endre kontinentets økonomiske situasjon og miljøarbeid. På et multilateralt nivå, har landene våre forstått hvor viktig det er å samarbeide rundt globale initiativer, spesielt når det gjelder bærekraftig utvikling, menneskerettigheter, miljø og naturbevaring. Hvis vi fokuserer på investeringer innenfor våre felles interesseområder, samt utforsker nye muligheter for samarbeid i Afrika, samt det å delta i multilaterale initiativer, så kan vi åpne nye samarbeidsområder som vil være nyttige og vellykkede for både oss, men også andre land’.