Årsmøtepapirer

INNKALLING

Internasjonalt Forums medlemmer innkalles med dette til årsmøte.


Dato: 12. februar 2024 kl. 18:00


Sted: Brundtlandsalen (partikontoret), Youngstorget 2B. 5.etasje. Ring på “AP
Brundtland” nede i Youngstorgpassasjen.


Er du kandidat eller kjenner gode kandidater til Internasjonalt Forums styre?
Send navn til valgkomiteens leder Ane Djupedal på anekdj@gmail.com innen 1.
februar. Send gjerne link til CV og en kort begrunnelse.


Politiske forslag til årsmøtet sendes på e-post til sekretær Jakob Schram på
jakob.schram@outlook.com innen 2. februar.


Stemmerett og årsmøtedokumenter: Dokumenter sendes ut rundt en uke før
arrangementet. Det er kun hovedmedlemmer med betalt kontingent for 2023 som
har stemmerett på årsmøtet.


Påmelding utbedes: Vi ber om at du melder deg på her (lenke). Unntaksvis dersom
lenken ikke skulle fungere for deg, kan påmelding sendes til
jakob.schram@outlook.com.


Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering – valg av ordstyrer, referenter og to protokollsignaturer
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Valg
  Underveis i møtet vil det også bli mulig å stemme over hvilke saker Internasjonalt
  Forum skal ta tak i det neste året. Vi gleder oss.
 7. Kameratslig hilsen,
  Styret i Internasjonalt Forum
  v/ Kim N. Gabrielli
  leder

ÅRSMELDING

Leders ord

De enorme lidelsene fra krigene i Ukraina og på Gaza preget 2023. Arbeiderpartiet og Internasjonalt Forum har stått helt i front for at Norge skal være tydelige på at de enorme lidelsene må stoppes, at bred økonomisk støtte er nødvendig og at politiske løsninger er helt avgjørende. Uttalelsen til Oslo Ap om Israel-Palestina-konflikten i november var krystallklar og den norske regjeringen tar en aktiv rolle i forsøket på å finne politiske løsninger. 2023 var også preget av klimakrise og uvær og flom, galopperende priser og stadig økende rente med store konsekvenser for verdens befolkning. Kvinnerettigheter og LHBT-rettigheter er under økende press særlig i USA, Øst-Europa og Afrika. Det var mye som gjør at året 2023 var et av de mest krevende årene siden slutten på den kalde krigen.

Men det var også lysglimt og framgang i verden i året som gikk: Til tross for økende geopolitisk konkurranse, er USA og Kina opptatt av å ha dialog og finne konfliktdempende løsninger. Finland er blitt NATO-medlem og Sverige er på vei inn. Verdens land ble enige om omstilling bort fra olje og gass under Klimatoppmøtet i Dubai, prisen på solenergi har blitt kraftig redusert og en solenergirevolusjon er på gang i Afrika. Avskogingen i Brasil og Colombia ble redusert med 50-70 prosent sammenliknet med året før etter at venstresidas presidenter kom til makta. I 2023 kom det også en ny vaksine mot malaria, som er mer effektiv og billigere å lage. Fem nye land avkriminaliserte sex mellom mennesker av samme kjønn.

2023 har vært et aktivt år i Internasjonalt Forum. I vårt partiarbeid har vi hatt en god blanding av store og små møter. Særlig møtene med statsministeren og styreleder i BP om grønn omstilling, industri og handel, og møtet med stortingspresidenten og NRKs

Midtøsten-korrespondent var godt besøkt med over 100 deltakere på hvert møte. Samtidig setter styret stor pris på de mindre, men ofte mer interaktive møtene med medlemmene, som har gitt mange innspill til politikkutforming.

Vi har gjennomført 8 møter i 2023, videreutviklet nyhetsbrevet vårt, løftet fram en rekke politiske saker. Vi har også bidratt til en rekke prosesser med våre innspill inkludert program- og nominasjonsprosesser i Oslo Ap før årsmøtet i mars 2023. Under valgkampen høsten 2023 hadde vi ansvar for lørdager på Nationaltheatret og vakter på Aps valgbod på Karl Johans gate. Styret vil takke alle medlemmer, som har deltatt i året, som var. En særlig takk til alle som deltok i valgkampen.

Som 2023, blir 2024 et år preget av viktigheten av Norges rolle i verden. Internasjonalt Forum skal gi våre innspill til stortingsprogrammet fra 2025 til 2029 på det internasjonale området og vi vil invitere alle medlemmer til å bli med på innspillsdugnaden.

I det følgende redegjør vi for årets aktiviteter i Internasjonalt Forum. Når vi nå går inn i et nytt år i Internasjonalt Forum gleder styret seg til å videreutvikle partiarbeid og skape nye aktiviteter for medlemmene våre.

1. Styrets sammensetning 2023-2024

Navn Rolle

Kim Gabrielli Leder

Sophie Matlary Nestleder

Morten Wetland Nestleder

Jakob Schram Sekretær

Marianne Strøm Kasserer

Marianne Helle Kvinnekontakt

Knut Moestue Styremedlem

Emilia Ryen Styremedlem Ciwan Maksut Can Styremedlem Espen Barth Eide Møtende vara Raena Aslam Møtende vara

Håkon Bergsjø Møtende vara

Kirsti Næss Møtende vara Ahmed Ali Weiss Møtende vara

Revisorer:Jo Heinum og Liv Thorstensen

Valgkomiteen: Ane K. Djupedal (leder), Jan Mellembakken, Kjetil Skogran

2. Medlemmer fra Internasjonalt Forum i Oslo Arbeiderpartis representantskap

Kim Gabrielli, Sophie Matlary, Morten Wetland, Emilia Ryen, Knut Moestue, Line Tresselt, Kirsti Næss, Henning Fagerhøi, Bergdis Joelsdottir.

Vararepresentanter:

Jakob Schram, Raena Aslam, Håkon Bergsjø, Kirsten Sandberg Natvig, Ahmed Ali Weiss, Ingrid Norstein, Ciwan Maksut Can, Kathra Saba

3. Representasjon i partiets organer

 1. Medlem Jonas Gahr Støre er landets statsminister.
 2. Vara til styret Espen Barth Eide er utenriksminister og tidligere klima- og miljøminister tidligere på året
 3. Medlem Andreas M. Kraavik er statssekretær i Utenriksdepartentet
 4. Styremedlem Knut Moestue er medlem i partistyret i Oslo Ap.
 5. Nestleder Sophie Matlary sitter i Arbeiderpartiets internasjonale utvalg sammen med Espen Barth Eide og Andreas M. Kraavik
 6. Sekretær Jakob Schram sitter i medlems- og studieutvalget til Oslo Ap.
 7. Sekretær Jakob Schram satt i valgkomiteen før årsmøtet i Oslo Ap

4. Medlemssituasjonen

Ved utgangen av 2023 hadde Internasjonalt Forum 206 hovedmedlemmer og 204 støttemedlemmer. Det gjør laget til Oslo Arbeiderpartis nest største lag.

Medlemssituasjonen i Arbeiderpartiet og Oslo Arbeiderparti er krevende om dagen. Det samme gjelder i Internasjonalt Forum. Vi hadde ved utgangen av året for mange ubetalte kontingenter til tross for iherdig innsats fra styret de siste månedene før jul. Medlemstallet i Oslo Ap har krympet det siste året. Det utgående styret i Internasjonalt Forum har lagt en plan for å øke antall medlemmer i 2024 og sikre at flere ubetalte medlemskontingenter blir betalt enn i 2023. Det internasjonale arbeidet er mer aktuelt enn noen gang og styret har store ambisjoner for å øke medlemstallet på ny

5. Medlemsaktiviteter og -møter i 2023

Desember:

Den 1. desember inviterte Internasjonalt Forum til et åpent møte om kinesisk-nordiske relasjoner i en tid med økt spenning mellom stormaktene.

Møtet ble holdt på Deichman Bjørvika. Med oss hadde vi Yan Xiaoxiao online fra Kina.

Oktober:

Mandag 23. oktober var vi samlet på Asylet på Grønland. Med oss hadde vi Morten von Hanno Aasland, ambassadør til Norges faste delegasjon til FNs organisasjoner i Roma (FAO, WFP og IFAD) fra 2020. Han fortalte om et av de viktigste temaene verden står overfor. Matsikkerhet og sult, matsystemer og klimapolitikk: Henger det sammen ? – Og hva må gjøres?

Juni:

1. juni var vi samlet i Bakgården på Løkka. Med oss hadde vi Petter Ølberg, Norges ambassadør i Geneve med ansvar for Verdens handelsorganisasjon (WTO), som fortalte oss om gnisningene mellom USA og Kina, Inflation Reduction Act, m.m.

Mai:

10. mai: Vi hadde gleden av å ha med statsminister Jonas Gahr Støre til samtale i regi av Internasjonalt Forum. Samtalen hadde to deler, begge ledet av INFO-leder Kim Gabrielli. Det var rundt 100 deltakere på møtet. Først møtte vi Jonas sammen med Helge Lund, styreleder i BP/Novo Nordisk. Deretter møtte vi Jonas sammen med Henrik Thune, statssekretær i UD og bok-aktuell med Strengt fortrolig om Libya-krigen, samt Marte Heian Engdal, ass. direktør i Noref. Møtet fant sted hos Youngs.

1.mai var vi samlet til 1. mai frokost i Brundtland-salen med god mat og gode diskusjoner.

April:

12. april hadde vi et spennende arrangement på Youngs om Midtøsten!

Stortingspresident Masud Gharahkhani og NRKs korrespondent Sidsel Wold kom og gav oss gode refleksjoner rundt situasjonen i Midtøsten. Det var rundt 100 deltakere på møtet.

Mars:

29. mars avholdt vi møte om Cyberkonflikt og styring av internett på partikontoret. Innledere var Bjørn Svenungsen, som er forfatter av «Digitalisering og internasjonal politikk» og moderator Håkon Bergsjø.

Februar:

Årsmøte i Internasjonalt Forum ble avholdt 6. februar på partikontoret med innleder Sten Inge Jørgensen forfatter av boka «En europeisk tragedie – hvordan Vesten og Russland ble fiender».

6. Valgkampanjen 2023

Internasjonalt Forum hadde ansvar for stand på Nationaltheatret hver lørdag gjennom hele valgkampen og en dag på Aps stand på Karl Johans gate. Knut Moestue og Sophie Matlary var ledere av valgkampen vår, mens Jakob Schram som jobbet på partikontoret tok en særlig ansvar i perioden. På grunn sv valgkampen hadde Internasjonalt Forum ingen medlemsmøter i august og september.

7. Internasjonalt Forums studietur til Berlin

Styret i Forumet arrangerte studietur til Berlin 13.-14. juni 2023. Studieturen ble gjennomført i juni med hjelp av søsterpartiet SPD sin gruppe i det tyske parlamentet. Vår kontaktperson var Johannes Scharps som er innvalgt som parlamentsmedlem fra Hameln. Ambassaden vår bistod også. Vi var 8 norske deltakere fra styret i Internasjonalt Forum.

Første dag startet i «Friedrich-Ebert-Stiftung» som er SPDs politiske stiftelse, noe som minner om tenketanken Agenda, men som er mye større og som har kontorer over store deler av verden. Tema var særlig energi og miljø, i lys av tyskernes nedbygging av tradisjonell grunnforsyning av strøm basert på kull og kjernekraft og hva nå? Det pågår en storstilt utbygging av vindkraft i Tyskland. Og det store spørsmål er hva tyskerne gjør når det ikke blåser. Her kommer importert gass inn sammen med importert kjernekraft og norsk vannkraft.

I den norske ambassaden fikk vi en innføring i forsvarssamarbeid med Tyskland med vekt på samordning av anskaffelser som kan samarbeide i skarpe operasjoner, som ubåter. De senere år er de to land blitt mer oppmerksomme på at det er fordeler ved at materiell er mest mulig likt i de to land, av hensyn til vedlikehold og samarbeid i øvelser og lignende.

Dag to hadde vi møter i Forbundsdagen. Det var vekt på Tysklands planer om å satse betydelig på å bygge opp forsvaret. Ukraina-krigen har satt forsvarets kapasiteter i nytt lys. Tyskland har siden Andre verdenskrig vært tilbakeholdne med å bygge opp forsvarskapasiteter. De har også vært svært tilbakeholdne med å engasjere seg i internasjonale militære operasjoner i NATO eller EU-regi.

Liberalisering av visse narkotiske stoffer, som cannabis til personlig bruk var siste post på programmet i Forbundsdagen, hvor tyskerne er kommet betydelig lengre enn vi i Norge.

Les mer om turen og få linker til tyske strategidokumenter her.

 1. Politiske innspill og uttalelser

8, Forslag fra Internasjonalt Forum til årsmøtet i Oslo Ap og Landsmøtet i 2023

Europauttalelse

Et fossilfritt Statens pensjonsfond – utland (Oljefondet)

Se begge uttalelsene her.

Israel og Palestina som tema på representantskapetiOsloAp

21. november 2023 vedtok Oslo Ap en uttalelse om Israel-Palestina- konflikten. Internasjonalt Forums representanter tok aktivt del i utarbeidelsen av uttalelsen og i diskusjonen på selve repskapet.

Se uttalelsen her.

9. Nyhetsbrev og nettside

Vi har i 2023 fortsatt arbeidet med nettside og nyhetsbrev (www.internasjonaltforum.no). Både nettside og nyhetsbrev har nå klart bedre kvalitet på innhold, flere artikler, og langt flere lesere enn tidligere. Ciwan M. Can, Sophie L. S. Matlary, og Aslak Leesland har utført et godt stykke arbeid sammen med styreleder Kim N. Gabrielli.

Beretningen ble vedtatt på styremøte 24. januar 2024

VALGKOMITEENS INNSTILLING

Styret:

Faste representanter:

Styreleder: Kim Gabrielli

Nestleder: Trine Lise Sundnes

Medlemsansvarlig: Håkon Bergsjø

Sekretær: Raena Aslam

Kasserer: Aleksander Dypvik Myklebust

Kvinnekontakt: Kirsti Næss

Styremedlemmer: Knut Moestue

Bettina Thorvik

Jakob Schram

Maria Varteressian

Morten Wetland

Møtende vararepresentanter:

Ciwan Maksut Can

Sophie Matlary

Sondre Bjerknes

Marianne Helle Ducasse

Espen Barth Eide

Oslo Arbeiderpartis representantskap:

Fast: Kim Gabrielli

Vara: Bettina Thorvik

Fast: Trine Lise Sundnes

Vara: Morten Wetland

Fast: Håkon Bergsjø

Vara: Maria Varteressian

Fast: Raena Aslam

Vara: Ciwan Maksu Can

Fast: Knut Moestue

Vara: Tamina Raus

Fast: Kirsti Næss

Vara: Aleksander Dypvik Myklebust

Fast: Jakob Schram

Vara: Marianne Helle Ducasse

Henning Fagerhøi

Revisorer:

Liv Thorstensen

Jo Heinum

Valgkomite:

Ane Kristine Djupedal

Jan Mellombakken

Kjetil Skogrand

REGNSKAP 2023

Regnskapet finner du her