Gaza og Arbeiderpartiet

Av Kim Noguera Gabrielli, leder av Internajonalt Forum

Siden terrorangrepet mot Israel 7. oktober er over 25.000 sivile drept på Gaza ifølge FN og vi ser en svært bekymringsfull spredning til Vestbredden. Også der drepes nå palestinere av bosettere og israelske sikkerhetsstyrker.

Det foregår en stadig mer utstrakt dehumanisering av palestinerne i Israel, som har mange fellestrekk med dehumaniseringen av jødene i Europa i mellomkrigstida og forsøket fra Putin på å gjøre det samme med ukrainere. Både volden og dehumaniseringen må stoppes, for som historien har lært oss: Ord fører til handling.

Derfor var det viktig at Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag åpnet folkemord-sak mot Israel forrige uke og krevde at Israel må ta flere konkrete grep for å unngå at landets styrker begår folkemord på Gazastripen. Domstolen sa at det Israel har gjort så langt for å beskytte sivile ikke er nok, og at sivilbefolkningen må få tilgang til effektiv nødhjelp. 

Norge og Arbeiderpartiet støtter det åpenbare behovet for mer humanitær bistand med all vår kraft. Det er derfor helt riktig at Norge opprettholder støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), mens terrorbeskyldningene mot 12 av organisasjonens ansatte ettergås.

Likevel er det klart at mer nødhjelp alene ikke er tilstrekkelig. Derfor er ICJs åpning av folkemord-sak av avgjørende betydning. De ufattelige lidelsene på Gaza og det internasjonale presset er nå de eneste faktorene som kan legge grunnlaget for politiske løsninger, særlig gitt Netanyahus manglende støtte til en tostatsløsning.

Vestens troverdighet som en brobygger er kraftig svekket. Både uenigheten blant vestlige land om tilnærmingen til Israels krigføring og stopp i utbetalingene til UNRWA bekrefter dette for andre land i verden. For å sikre bærekraftige politiske løsninger som kan få internasjonal støtte, må vi derfor også se mot ikke-vestlige initiativer. I Israel-Palestina-konflikten betraktes de arabiske utenriksministrenes initiativ nå som det mest lovende, ifølge utenriksminister Eide.