Ap trenger et DIALOG FORUM

av Mehmet Selim Zerlen

Hei alle kamerater. 

Det er ikke så lenge siden jeg meldte meg inn på Arbeiderpartiet. Før jeg bestemte meg for å være aktiv i politikken og melde meg inn på AP, rådførte jeg meg med mange venner og søskene mine og familien min. De fleste av de som jeg kjente mente at jeg skulle bli utenfor politikken. Bruk fritiden med familien og deg selv var rådene som jeg fikk. Men, politikk var det som jeg har likt nesten så lenge som jeg kan huske. For meg er ikke politikk bare å være medlem i et politisk parti, være med på møtene og stille til valg. Politikk er å være med folket, være blant folket. Holde nær kontakt med dem, være der når de trenger råd eller hjelp. Være tilstede når de trenger en å snakke med eller være en trengende hånd. I alle de årene jeg husker har jeg vært blant folket, jobbet i ungdomsforeninger, klubber, frivillige organisasjoner og har vært med å starte flere frivillige organisasjoner fra starten av. 

I de siste 10-20 årene har det gått nesten bare nedover med valgprognosene. Mange velgere har sluttet å stemme på AP. Jeg tror dere alle er enige i at Arbeiderpartiet har mistet kontakten med velgerne, spesielt arbeiderklassen. Dette har medført at i folkets øyne er AP blitt et eliteparti som ikke bryr seg om folket. 

Etter min mening så har partiet en stor mangel.
Vi har mange lag og forumer, men vi har ikke noe » dialog kanal » med velgere. Nesten all kontakt som holdes med velgere er individuell kontakt. Et eller annet partimedlem kontakter en organisasjon når det er nær valget. Det er den vanligste formen for kontakt. Vi må ha et organisert og profesjonelt system for å holde dialogkanalene åpne. Forslaget mitt er at vi starter et nytt forum med navnet » DIALOG FORUM «.

Dialog Forum skal jobbe med å holde nær kontakt med velgerne . Denne jobben skal utføres av AP-medlemmer med bakgrunn fra div. land. Medlemmene skal holde møter med frivillige organisasjoner, foreninger, moskeer, kirker, ungdomsforeninger/klubber, kvinneorganisasjoner og div andre lag. 
På denne måten kan vi igjen vinne tilliten tilbake ved å vise dem at vi bryr oss om dem. 
Velgerne vil bli gitt sjansen til å snakke direkte med oss. Fortelle oss hva de trenger, hva slags problemer de har, hva de forventer av politikere. Det vil være gjensidige interesser i disse møtene. Vi vil også få sjansen til å fortelle dem hva vi forventer at de skal gjøre for samfunnet og hva vi kan gjøre sammen for å løse diverse problemer. Ha sjanse til å komme til enighet for å starte arbeid/prosjekter rettet mot f.eks. ungdomskriminalitet og gjengproblemer. 

Uten å kunne ha sjansen til å snakke sammen, er det veldig stor sjanse for at man ikke kjenner hverandre igjen. Dette vil medføre til at avstanden mellom AP og velgerne blir bare større og større. Dialog er noe som vi trenger i hele samfunnet. Vi må kunne snakke sammen og prøve å komme til løsninger sammen. Vi skal være representanter for arbeiderklassen der de kan få stemmen sin hørt.
Derfor trenger vi et Dialog Forum fortest mulig. Det er ikke noe som kan vente mere. Det er en stor mangel i partiet og vi har ikke all verdens tid til valget. Dette er noe som haster.

Norge er ikke en militær supermakt. I en verden hvor vi har 3 – 4 super makter ( USA – RUSSLAND – KINA – EU ) trenger vi mere dialog i utenrikspolitikken vår. Norge er kjent for landet som gir Nobels Fredspris. Det er noe som er veldig viktig for vår utenrikspolitikk. Vi må kunne starte å bruke mere » Soft power » 
Holde mere kontakt med Asia, Afrika og Midtøsten-landene. I de neste 10 årene vil vi se store kriger spesielt i Midtøsten. Dialog er noe som vi kommer til å trenge ganske mye i fremtiden for å kunne være med å løse problemene. 

Jeg håper at vi kan bruke Dialog Forum på en  mere aktiv måte. Målet mitt er det at Dialog Forum skal kunne samarbeide tett med Internasjonalt Forum. I et samarbeid med Internasjonalt Forum vil Norge ha et større sjanse med å ha et stort «Soft Power» i utlandet. Bare se på Kina som et eksempel. Vi må kunne holde nærmere kontakt med land på de kontinentene. I deres øyne er Norge et mere upartisk land som jobber for verdensfreden. Og det er noe som vi må vise dem mere praktisk ved å holde en mere åpen dialog kanal. 

Kjære kamerater, til slutt og sist vil jeg gjerne si at det haster med å ta viktige beslutninger. Vi har nesten bare 2 veier å velge. 

  1. Starte Dialog Forum så fort som mulig, og ha muligheten til å stoppe nedgangen i oppslutningen. 
  2. Fortsette som det er nå og tape stort i neste stortingsvalget. 

Når det har blitt gitt grønt signal, er jeg klar til å samarbeide med å få i gang Dialog Forum og lede den på beste måte. 
Jeg er interessert i å lede Dialog Forum, da det ikke er noe nytt for meg. Dette er noe som jeg brenner for i politikken. 

Jeg håper at jeg har gjort meg forstått. Dersom det er noen som har noen spørsmål ang. Dialog Forum er jeg klar til å fortelle nærmere. 

Jeg håper på at dere kamerater har samme tanker som jeg, og at vi kan snakke sammen om hvordan systemet skal være. 

Med vennlig hilsen 

Mehmet Selim Zerlen