2024 – ET HEKTISK VALGÅR

Mer enn 50 land med halvparten av verdens befolkning går til urnene i 2024. En rekke av disse valgene har potensielt betydelige  konsekvenser. Nedenstående korte omtaler og lenkene i teksten er en hjelp til å sette valgene i noen utvalgte land inn i sin politiske sammenheng og gi anledning til å følge valgkampen fram til stemmeopptelling.  Blant betydelige land som vil avholde valg men som ikke blir nevnt her, finner vi bl.a. Pakistan, Indonesia og Storbritannia. 

Taiwan 13. januar

Dette valget er allerede gjennomført, men vi benytter likevel anledningen til å framheve hvilken stor betydning striden rundt Taiwans status har for sikkerhetssituasjonen i Øst-Asia og faktisk globalt.

I dette intervjuet med asiaforskeren David Sachs fra 9. januar får du en geopolitisk vurdering av valget og den politiske situasjonen på Taiwan

Her er en vurdering av resultatet 15. januar fra det amerikanske cnbc.

India, april-mai

India blir ofte kalt «det største demokratiet i verden». Kritiske røster peker på at statsminister Modi og BJP-partiet ved å fremme hinduismen som kjernen i indisk identitet, i økende grad diskriminerer de ca 20 % som ikke er hinduer. Uansett hvilken vekt man legger på dette, til våren vil over 600 millioner med stemmerett bli utsatt for en støyende valgkamp og et reelt valg mellom en rekke partier. Carnegie Endowment publiserte i fjor sommer denne analysen av de politiske drivkreftene fram mot valget.

En vurdering av situasjonen ved årsskiftet publisert i The Guardian 1. desember. 

India har mange dagsaviser og tidsskrifter med høy journalistisk standard. Vi nevner i fleng Frontline,  India TodayThe Times of India, The Hindu. De ligger alle bak betalingsmur. For den som vil få en nærmere inntrykk av samfunnsliv, økonomi og kultur i verdens største land, kan det anbefales å spandere de kronene et abonnement koster.

Tidsskriftet The Outlook  gjør en ikke ubetydelig del av innholdet tilgjengelig uten betaling

Sør-Afrika, mai

Dette er det mest uforutsigbare valget etter at apartheid ble avskaffet på 90-tallet.  ANC har vunnet rent flertall ved alle valg etter 1994. Det vil ikke skje i år.       

Partiet vil fortsatt ganske sikkert forbli det største, men vil stå overfor et flertall av små og store partier som til dels vil samarbeide i koalisjoner både med og uten ANC. Til grunn for ANCs tilbakegang ligger misnøye med utstrakt korrupsjon og manglende evne til å vise resultater når det gjelder å avskaffe den brutale massefattigdommen i landet og de nærmest ubegripelige økonomiske forskjellene.

Panoramanyheter inneholder mange artikler om Sør-Afrika på norsk.  

Daily Maverick er en lesverdig avis for de som vil føle Sør-Afrika på pulsen. Den har ingen betalingsmur, men ber om frivillige bidrag for å betale for journalistikken.

Mail & Guardian er en kvalitetsavis i Johannesburg og man kan få adgang til deler av avisa gjennom å registrere seg på nettstedet.

Cape Times gjør også en stor del av innholdet gratis tilgjengelig.  


Europaparlamentet  6.-9 juni

Det tegner til å bli et av de mer konfliktfylte valgene I EU-historien når 720 plasser skal fylles fordelt på 27 land. En rapport fra the European Council on Foreign Relations  i januar framhever immigrasjon og klimaendringene som de to viktigste temaene blant velgerne etterfulgt av Ukraina og en generell uro for den globale økonomiske situasjonen. Hva som er viktigst, varierer i stor grad fra land til land. Det spås en viss framgang for den europeiske høyresiden og muligheter for en markant vekst av ytre høyre.

Månedlige meningsmålinger finner du her (Arbeiderpartiet tilhører S&D): Europeelects.eu 

Euractiv.com gir en bred dekning av saker både i medlemslandene og på EU-nivå samt rapporter fra valgkampen.

Politico.eu. Det samme kan sies om dette nettstedet.

Tyskland (tre delstatsvalg)  september

Det politiske klimaet i Tyskland endret seg betydelig i løpet av 2023. Her er en god gjennomgang i en dansk avis fra oktober 2023 som ikke har blitt foreldet. Den korte avis. 

I september er det valg i delstatene Thüringen, Brandenburg og Sachsen hvor det naziinfiserte AfD (Alternative für Deutschland) i følge meningsmålingene ligger an til å bli største parti

Euronews.com gir en lesverdig dekning av nyheter fra Tyskland.

The Guardian er en annen god kilde.

Deutsche Welle (engelskspråklig) følger nøye med på AfD 

USA  5. november

USA velger president for fire år, 435 medlemmer av Representantenes Hus for to år og 33 senatorer (av totalt 100) for seks år. Husets representanter fordeles proporsjonalt med delstatenes innbyggertall mens hver stat velger to senatorer uavhengig av størrelse.

Valgkampen og selve valget vil naturligvis bli bredt dekket i nær sagt alle massemedier. Vi kan anbefale å følge utviklingen på to adresser:

Amerikanskpolitikk.no  Her skriver norske eksperter på amerikansk politikk jevnlig artikler om det som skjer i USA.

Fivethirtyeight.com  Det best ansette meningsmålingsinstituttet for politiske galluper i USA.