STOPP KRIGEN I GAZA

/

av Kim Gabrielli, leder i Internasjonalt Forum

Hamas’  terrorangrep mot Israel 7. oktober og Israels krig mot Hamas på Gaza, markerer et vannskille i Israel–Palestina-konflikten.

1.400 mennesker ble drept i Israel, og over 230 personer er tatt som gisler. I Gaza er over 10.000 drept. Over 5.000 av de drepte er barn. På Vestbredden er nærmere 200 palestinere drept. FN anslår at rundt 70 prosent av Gazas befolkning på om lag 2,4 millioner mennesker er internt fordrevet. De menneskelige lidelsene er enorme og ufattelige. Verdenssamfunnet må handle.

For terror kan aldri rettferdiggjøres. Både Israel og palestinerne har rett til selvforsvar mot folkerettsstridige angrep og kunne stilles til ansvar for angrep på uskyldige sivile.

Det er mange gode intensjoner i den norske debatten om krigen. Men nå er det viktig at de beste intensjoner ikke blir det godes verste fiende. Palestina bør først anerkjennes som egen stat på et tidspunkt hvor en anerkjennelse kan skape reell framgang i fredsprosessen. 

21. november diskuterer Oslo Arbeiderpartis representantskap hva som bør gjøres.

I Internasjonalt Forum mener vi at det er avgjørende og riktig at Regjeringen nå øker den humanitære støtten til ofrene for krigen. Samtidig kan og bør Norge være en aktiv bidragsyter for å starte en forsoningsprosess, som kan sikre en varig og rettferdig fred