Hvorfor trenger vi 1. mai?

Stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam valgte å svare på dette spørsmålet med en ironisk vri på morgenappellen til Internasjonalt Forum ved Wergelandstatuen 1. mai. Det er som kjent «bare tilfeldigheter» at FN år etter år har kåret Norge til verdens beste land å leve i.

Les innlegget her:

Vi trenger ikke “Arbeidernes internasjonale kampdag”.

Vi trenger ikke en dag for å tenke på hverken arbeiderne, det internasjonale eller kamper på vegne av andre.

Hvorfor skal jeg bry meg om de andre ?

Hvorfor skal jeg bry meg om det som skjer utenfor Norge ?

Hvorfor skal jeg bry meg om å stå i kamp?

Har ikke jeg nok med å tenke på meg selv? Meg, meg og atter meg?

Vi trenger ikke “Arbeidernes internasjonale kampdag”.

Det er tilfeldigheter som har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i.

Det er tilfeldigheter som har gjort at absolutt alle over 18 år har stemmerett idag. At vi har gått fra å være et samfunn der bare menn, over 25 år, med penger, rikdom og eiendom hadde stemmerett, at vi har gått fra å være et samfunn der du mister stemmerett fordi du soner tid i fengsel eller fordi du mottar sosialhjelp, det er helt tilfeldig at det ikke er slik i dag.

Det er tilfeldig at folk kan streike i dag og det er i hvert fall tilfeldig at det engang i tiden var helt OK å jobbe under farlige forhold, både når det gjelder helse og sikkerhet. At fyrstikkarbeiderkvinnene i 1889 var blant de første i Norge til å ta streikevåpenet i bruk, har absolutt ingenting med dagens streikerett å gjøre.

Det var tilfeldig hvem som lagde disse fosforstikkene – og hvem som ikke lagde de. Det var tilfeldig hvem som hadde makta til å redusere den allerede svært lave lønna til fyrstikkarbeiderne. Det var tilfeldig at nettopp de som jobbet med fosfor (som var og er giftig). Det var tilfeldig at flere av fyrstikkarbeiderne måtte få tennene sine trukket ut og meisle vekk noe av kjeven, nettopp fordi de var fyrstikkarbeidere. Alt dette: Helt tilfeldig.

Vi trenger ikke “Arbeidernes internasjonale kampdag”.

Det er tilfeldig at vi har åttetimersdag. At åttetimersdagen var et hovedmål i arbeiderbevegelsens kamp helt fra 1880-årene – har ingenting med dagens åttetimersdag å gjøre. Helt tilfeldig.

Og dere, at politiet 4. mai 1886 skjøt og drepte fire demonstranter under en generalstreik i Chicago, der kravet var innføring av åtte timers arbeidsdag – selvsagt, helt tilfeldig, har ingenting med dagens lovverk å gjøre.

Det var også tilfeldig at arbeiderbevegelsen var nazistenes største verkebyll under 2.verdenskrig. Tyskerne så på arbeiderbevegelsen som den strategisk viktigste motstanderen å knuse. Og det, mine damer og herrer, var selvsagt helt tilfeldig.

Rolf Wickstrøm var klubbleder på en fabrikk som lagde jernbanevogner. Viggo Hansteen var LOs sjefjurist. De var fagbevegelsens første ofre for nazistene under andre verdenskrig. At det var nettopp de to som ble skutt 10.september 1941 etter en spontan streik blant 25.000 LO-medlemmer, er selvsagt tilfeldig.

Når vanlige arbeidstakere vil gjøre det lettere å være fagorganisert, lettere å være trygg på jobb, er det tilfeldig hvem som støtter dette og ikke. Når vanlige arbeidstakere står og streiker for at de skal ha OK lønn, OK vilkår i arbeidshverdagen, er det selvsagt helt tilfeldig hvem som står ved siden av dem – og ikke.

Det er helt tilfeldig hvem som sier hva når en pandemi bryter ut. Det er helt tilfeldig hvem som fremmer “KUTT I FORMUESSKATTEN» som sin første og fremste sak når resten av verden skriker etter mer fellesskap midt opp i en pandemi. Det er helt tilfeldig hvem som vil at staten skal redde næringslivet i krisetider, samtidig som man ikke vil bygge opp under en sterk stat i gode tider. Det er også helt tilfeldig at vi i Norge under corona kunne ta vare på vanlige folk og deres økonomi.

Vi trenger ikke “Arbeidernes internasjonale kampdag”.

Det var helt tilfeldig at det var nettopp arbeiderbevegelsen som ble angrepet 22/7/2011. Det er helt tilfeldig hvem som er høyreekstremistenes skyteskive og det er helt tilfeldig hvem som vil snakke om dette som et politisk angrep – og hvem som ikke vil det.

Vi trenger ikke “Arbeidernes internasjonale kampdag”.

Kjære, gode, liberale venner. Det var tilfeldig at andre liberale krefter gikk foran for både 100 og 200 år siden. Det er tilfeldig at noen av de kreftene delte verdier med også arbeiderbevegelsen. Det er tilfeldig at disse verdiene utkrystalliserte seg i konkrete saker.

Det er tilfeldig at nasjonen Norge åpnet for at også jøder og katolikker var velkomne iNorge. Det er tilfeldig at Henrik Wergeland gikk fra å vokse opp med jødehatet til å bli en som kjempet for jødenes adgang til riket. Det var tilfeldig at Wergeland tenktepå de to marokkanske jødene han møtte i Paris før han leverte inn sin anmodning om å oppheve leddet i Grunnlovens paragraf 2 som nektet jøder adgang til Norge.For det er vel tilfeldig at vi endrer våre holdninger i en mer liberal retning når vi faktisk møter folk med bakgrunn fra ulike land.

Det er tilfeldig at vi åpner for å ta inn flyktninger fra krigssoner. Det er tilfeldig at min familie fikk komme til Norge. Det er tilfeldig at vi har skapt en nasjonalfølelse som lar ulike mennesker føle seg hjemme.

Det er vel tilfeldig at Wergelands ideer om inkludering, likestilling og frihet er ideer som vi bygget videre på i vår bevegelse. Og det er helt tilfeldig at vi har dyrket videre ideen om at folks religion, kultur og bakgrunn ikke bør begrense våre rettigheter eller muligheter. Ingen sammenheng – helt tilfeldig

Foto: Camilla Sverdrup

Anne Nyeggen, leder av Forum for grønn vekst i Oslo Arbeiderparti, brakte denne hilsenen til InFo:

«Gratulerer med dagen alle sammen! Vi i Forum for grønn vekst er så glade for å bli invitert sammen med storebror Internasjonalt forum til dette arrangementet. Og det passer jo bra – med dere i I.F som bringer verden til oss i Oslo og vi i FGV som har lokal og global klima og mijløkamp som kjepphest og ledestjerne. Det er akkurat det denne dagen er til for – å vise solidaritet globalt og lokalt med arbeidere i alle land. Om det er syerskene som sliter i sweat-shops i Bangladesh for at vi skal få billige klær, eller det med klimaflykningene som har mistet sitt arbeid og livsgrunnlag på Afrikas Horn. Og – ikke minst – solidaritet med industriarbeidere i Norge som må få en rask overgang fra fossil til grønn industri slik at de har trygge jobber også om noen år. Klimakamp er arbeiderkamp!»