Sør Italia- femstjernersbevegelsen

/

Slik ser kartet over partiene som vant i hver kommune ut. Grått og rødt er IKKE populistiske partier. Dermed har populistiske partier vunnet frem i nesten alle landets tusenvis av kommuner. I Nord- og Sentral-Italia dominerer den kvasi-neofascisten Fratelli d’Italia. I sør regjerer Femstjernebevegelsen. Femstjernersbevegelsen har «dyrket» Sør-Italias velgermasse ved å gjøre en betydelig del av den midlertidig eller helt avhengig av borgerlønn. Borgerlønnen er en garantert minsteinntekt innført i 2019. Prinsippet er at borgerlønnen kun utbetales til de som virkelig trenger det, mot løftet om at de skal søke jobb, men i praksis skaper det en tvilsom insentivstruktur i en del av Italia hvor lønnsnivåene er svært lave (innbyggerlønnen gir samme inntekt uavhengig av region, men både levekostnadene og lønnsnivået er mye høyere i Nord-Italia).

55 % av utbetalingene går til de søritalienske regionene (inkludert øyene) som har omtrent en tredjedel av befolkningen. Omtrent 20 % går til regionen Campania (Napoli-regionen), som har mindre enn 10 % av landets totale befolkning.

Legg merke til hvordan de fleste av de store byene i nord er røde (Milano, Torino, Genova, Firenze og Bologna). Roma skifter farge ganske ofte: denne gangen er byen mørkeblå. I alle sør-italienske byer har Femstjernebevegelsen vunnet (Napoli, Bari, Catania, Palermo).

Tekst: Michael Gentile, Professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo

Om Femstjernersbevegelsen:

Femstjernersbevegelsen er vanskelig å plassere på en tradisjonell høyre-venstre-akse i politikken, men oppstod som en protestbevegelse som først og fremst ønsket å ta et oppgjør med de etablerte politiske partiene i Italia. Bevegelsen, som ble ledet av komikeren Beppe Grillo, ønsket særlig å sette søkelyset på korrupsjon og maktmisbruk blant italienske politikere.

Femstjernersbevegelsen har stilt til valg siden 2010, og regnes som et politisk parti, selv om noen av medlemmene i begynnelsen helst ville omtale partiet som en «bevegelse».

De fem stjernene som det refereres til i partiets navn symboliserte i utgangspunktet fem kjernesaker for Femstjernersbevegelsen: Vann, miljø, transport, utvikling og energi. Senere ble kjernesaken «energi» byttet ut med «konnektivitet», som skal forstås som «internettilkobling» eller «internettilgang».

Kilder:

Store norske leksikon:

https://snl.no/Femstjernersbevegelsen

Tallene for borgerlønnen her:
https://quifinanza.it/lavoro/video/reddito-di-cittadinanza-il-55-va-al-sud-e-nelle-isole/645531/.

Kartet over kommunevalgresultatet er basert på data fra innenriksdepartementet. Det har i alle fall blitt tweetet i forskjellige versjoner av aviser, eksperter osv., for eksempel her:
https://pbs.twimg.com/media/Fdpz4MnXgAIvLll?format=jpg&name=4096×4096

Her kan du finne litt ekstra kartmateriell om valgresultatet; fremfor alt er valgdeltakelseskartet interessant – som viser dramatiske forskjeller mellom nord og sør:
https://www.editorialedomani.it/economia/dati/tutti-i-dati-delle-elezioni-politiche-2022-risultati-live- aggiornamenti-thrcu51k

Fakta