Kanonbåtdiplomati og Taiwan

//

Nancy Pelosi sitt besøk til Taiwan i august utløste sterke kinesiske reaksjoner.
Verdenspressen rapporterte om kinesiske militærøvelser med marinefartøy og kampfly,
inkludert rakettøvelser, som dels krenket Taiwans luft og sjøterritorium. Beskjeden til
vesten/USA var klar. Etter besøket har amerikanske marinefartøy seilt gjennom Taiwan-
stredet. Dermed demonstrerer USA at de og andre har rett til dette, og en rett må brukes for
å opprettholdes.
Så hva er Taiwan-stredet, og er disse kinesiske øvelsene lovlig egentlig? Taiwan-stredet er
havområdet mellom Folkerepublikken Kina og Taiwan. På det smaleste er stredet 130 km
bredt. Til sammenlikning er Den engelske kanal 34 km bred på det smaleste.
Taiwanstredet er en av verdens viktigste sjøverts handelsårer. Varer fra Japan, Korea og Kina
skipes gjennom stredet for å nå markeder i Vest-Asia, Europa, Afrika osv. Gjennomfart er
tillat for alle skip. Siden maksimal bredde av territorialfarvann er 12 nautiske mil eller ca. 22
km er mesteparten av Taiwan-stredet en del av det frie hav (The High Seas som det heter i
Havrettstraktaten).
Er det så tillatt å drive den type militærøvelser, og da særlig marineøvelser som Kina bega
seg inn på? Dette er ikke direkte regulert i Havrettstraktaten. Men det er en internasjonal
praksis for at marineøvelser på det frie hav er tillatt, og praksisen omfatter at vedkommende
land varsler om det slik at annen skipsfart kan ta sine forholdsregler av sjøsikkerhetshensyn.
Internasjonal praksis er at øvelsesområder varsles og defineres med koordinater. Blir de for
langvarige eller omfattende av andre grunner vil det kunne være brudd på reglene om
havets frihet, bl.a. i Havrettstraktaten. Dette er selvsagt et politisk uttrykksmiddel i tillegg til
å møte normale øvelsesbehov for mariner
Norsk fiskeripresse, men i liten grad andre media, dekket at Russland i februar gjennomførte
marineøvelser i et område nord for Finnmark som ligger innenfor Norges økonomiske sone.
Dette har russerne gjort med ujevne mellomrom. Aktiviteten var høyere under den kalde
krigen.
Plassering og omfang av området, og valg av militært materiell inngår i den politiske
kommunikasjonen. En hangarskipsgruppe er et kraftigere uttrykk enn en korvett. Frankrike
har som illustrasjon en korvett permanent plassert i Abu Dhabi for å fortelle Iran at de er
rede til å beskytte franske skip på vei inn og ut av Den arabiske gulf.
Så kanonbåtdiplomati er et langt på vei tillatt og samtidig uhyre fleksibelt uttrykk- og
trusselmiddel i internasjonal politikk. I Taiwan-stredet har det vært flere kriser der
utplassering av flåte og luftstyrker har vært aktuelle, både på 50-tallet og 90-tallet. Vi kan
belage oss på at vi ikke har sett den siste.