Hva er EUs rolle, og hvilke råd kan vi gi til dagens unge?

Sophie Matlary gjør et intervju med ambassadør Georg von Habsburg. Von Habsburg er også barnebarnet til den siste keiseren av Østerrike-Ungarn, Karl den første. Faren til ambassadøren, Otto Von Habsburg, var president for den internasjonale paneuropeiske union fra 1973-2004. Han jobbet iherdig og kontinuerlig for at unionen skulle bli sterkere, og var også medlem av det Europeiske Parlamentet. Han var også svært involvert i utvidelsen av EU som prosjekt, og jobbet kontinuerlig, spesielt på 90-tallet for at jernteppet skulle falle, og for at de Sentraleuropeiske landene skulle bli medlemmer av unionen.

Tekst og bilde: Sophie Matlary
Internasjonalt Forum

La oss først snakke om ungarsk-franske relasjoner, i 2022:
‘Ungarsk-franske relasjoner er gode i dag, selv om mediene ofte sier noe annet. Ungarn har gode relasjoner til alle europeiske land. Frankrike er den fjerde største investoren i Ungarn, og er ansvarlig for 45000 jobber der, samt at vi samarbeider mye på flere området – spesielt rundt kjernekraft og energi.  Kulturelt sett er det også svært gode relasjoner mellom landene’. 

Fortell litt om hva faren din hadde sagt til dagens kritiske situasjon, i Europa?
‘Vi lever i en svært farlig og vanskelig tid. Faren min ble 99 år gammel – han hadde et langt liv, og han levde gjennom mange ulike politiske og historiske perioder. Han var, slik jeg husker – alltid svært optimistisk. Han var samtidig realistisk når han analyserte politiske situasjoner. 

Han sa gjentatte ganger at Russland var en fare for Europa – og at vi europeere måtte gjøre oss klare til et angrep. Men ingen hørte på hans råd da.  Det var så å si sett på som utenkelig at et angrep ville finne sted, etter at Sovjetunionen og jernteppet falt.

 Ingen trodde at Russland ville snu seg rundt og angripe Europa. Men faren min så det tidlig, og noterte seg det i sine memoarer som jeg leser. Vesten, og Europa har kontinuerlig neglisjert Russlands interne opprustning både økonomisk og militært. Det var vel et av et hovedargumentene i det han skrev’. 

Hva kan du si om hvordan EU har håndtert krigen og aggresjonen frem til nå? Statsminister Orban har kommentert at sanksjonene ikke er nyttige og dette kan feiltolkes?
‘EU har reagert raskt, og har agert på en helhetlig måte – sammen. Likevel må vi fortsatt se hvordan vi skal agere fremover, og hvordan vi skal finne fred igjen på kontinentet. Det er det viktigste. Vi har innført 6 sanksjons-pakker på rekordfart.  Og så er det mange medier som vil kommentere at ‘Ungarn, via statsministeren, har lagt ned et veto i Europarådet (EP) mot sanksjonene’ – men sannheten er at ingen kan legge ned et veto i EP, så det er ikke mulig. EP handler, og beslutningsprosessen der handler om samarbeid. Alle avgjørelser må tas sammen’. 

Angående sanksjonene: ‘Videre kan man si at sanksjonene er noe som må vært tilpasset omverdenen og også et større bilde. Ser vi på utviklingen i prisen på energi nå – som har endret seg ganske drastisk for mange land, så er ikke denne endringen noe som er kjempeproblematisk for Russland – men absolutt mest problematisk for oss Europeere. Sanksjonene vi innfører må derfor tilpasse seg en langsiktig plan og et mer langsiktig politisk bilde’. 

Hva ville faren din sagt om de største utfordringene fremover?
‘Faren min var alltid bekymret over at det ikke var nok informasjon om EU tilgjengelig. Hvis det er noe positivt som skjer, så vil alle landene si at det er dem selv som skal takkes for det. Men hvis det er noe negativt, peker man kun på EU som problemet. Det er ikke nok informasjon tilgjengelig for å forklare og vise hvilken betydning EU har i dag. Det å få folk til å tenke over EU som prosjekt, og ikke som en byråkratisk kjempe som skal innføre lovgivning hele tiden – men heller bli kjent med unionen og unionen sine verdier – det er kanskje en av de største utfordringene nå’.

Landene i Sentral Europa og på Balkan kjenner godt til Russland, av historiske og politiske grunner kan Ungarn av den grunn være en viktig megler fremover, mellom ‘Brussel og Kreml’?
‘Statsministeren har prøvd å gjøre alt for å hindre situasjonen, og krigen, siden den startet. Han sa på det tidspunktet at det verste som kan skje er en krig, og vi må derfor gjøre alt for å forhindre det. Han reiste til Kreml også, men det var ikke nok. I dag mottar Ungarn hundrevis av ukrainske flyktninger og det ungarske samfunnet jobber iherdig med å hjelpe dem. Hver dag mottar vi 10-13.000 flyktninger over grensen. Ungarn forsøker å samarbeide så godt det kan med andre aktører utenfor Europa. Men løsningen finnes ikke i et samarbeid mellom Ungarn og andre aktører, da det kreves mange flere aktører på banen, fra både Europa og utenfor Europa fremover’.

Er EU en sterk aktør nå?
‘EU kan bli det. De kan spille en større rolle – i å finne en løsning på krigen og ellers. Men vi må se på institusjonene og mulighetene. Jeg tror de kunne gjort mer. Ungarn kan bare komme med råd om hvordan ting kan bli bedre’.

Hva er rådet ditt til unge?
‘Lær språk. Lær om hverandres kulturer. Reis og beveg dere utenfor deres lands grenser. Åpne opp dørene til andre kulturer, og land. Vær nysgjerrige og still spørsmål, og ikke bare ta inn alt dere leser, men få deres egen oppfatning om ting, på egen hånd. Det er det viktigste for de unge fremover’.

Hør hele episoden her: 
https://anchor.fm/politicalbark/episodes/In-conversation-with-the-Hungarian-Ambassador-to-France—H-E-Georg-Von-Habsburg-e1m1itg

Bilde: Sophie Matlary