Svalbard setter verdensrekord i klimaendring

/

Av: Aslak Leesland

«Temperaturen på delar av Svalbard har stige opp mot dobbelt så raskt som tidlegare kjent. No kan forskarar ved Meteorologisk institutt dokumentere den største oppvarminga i verda».

Slik lyder ingressen til en artikkel på nrk.no 15. juni. Artikkelen tar utgangspunkt i at det nettopp ble publisert en ny dataserie som måler temperaturøkningen på nord-øst siden av Svalbard siden 1990. Målinger viser en økning på mer enn fem grader i løpet av 20 år. Det er verdensrekord og dobbelt så mye som i Longyearbyen. De spesielle isforholdene langs nordøstkysten forklarer hvorfor utviklingen går så mye raskere her enn på vestsiden: isen forsvinner og havet blir varmere. Artikkelen er et nytt farevarsel knyttet til store negative effekter av den raske oppvarmingen av Arktis dersom utviklingen ikke snus. Artikkelen kan leses i sin helhet under denne overskriften:

Her har temperaturen auka mest i heile verda.

Disse nye temperaturmålingene ble også slått opp i The Guardian og sammenliknet med data fra et større område:

New data reveals extraordinary global heating in the Arctic

Som bakgrunnsdata kan vi anbefale et par andre, lengre artikler i The Guardian. De er fra 2019. The

Welcome to the fastest heating place on Earth

The end of the Arctic as we know it