Det nye Vestens verdier!

Under denne overskriften holdt Kim Noguera Gabrielli – lederen i Internasjonalt Forum – appell ved Wergelandstatuen om morgenen 1. mai. Les den her!

«Etter to år med pandemi og nedstengning skal vi endelig samles til markering av arbeidernes internasjonale solidaritetsdag igjen den 1. mai. Dessverre er det et alvorlig bakteppe for årets markering. Det er krig i Europa. Russlands aggressive angrepskrig mot Ukraina. Angrepet på Ukraina er også et angrep på det liberale demokratiet, rettsstaten og frie medier. Vårt klare budskap til Putin er; – det finnes ikke en vei fremover for Russland eller Europa som går gjennom krig og tyranni.

Vi møtes i dag også for å hedre dikteren Henrik Wergeland. Wergeland var opptatt av Menneskets Frihet i Skapelsen og i verdsligheten, som han sa. Med det mente han både lands frihet, enkeltmenneskets frihet, både hvordan vi er fått og hvordan vi lever. Og det er relevant for oss i dag. 

For Uansett hva som skjer i Ukraina-krigen framover, så vil det bli et nytt tidsskille i Europa. Begrepet «Vesten» vil få en ny renessanse og nytt innhold. Det vil antageligvis inkludere hele Øst-Europa inkludert Ukraina.

Ukraina hadde før krigen flere og store utfordringer knyttet til demokratiet og menneskerettigheter. Øst-Europa og Ukraina har eksempelvis fortsatt store utfordringer innen arbeidsliv og LHBT-rettigheter. Den internasjonale overbygningen til LO (ITUC) kårer flere av de øst-europeiske landene helt på bunnen av sin årlige kåring ITUC Global Rights Index, det samme gjør Rainbow Europe 2021. Ukraina lå i 2020 helt nederst på begge kåringene. 

1. mai feirer vi ikke bare de historiske seirene, som den norske arbeidsmiljøloven, men også vår regjerings storrengjøring i arbeidslivet og at det nå er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre og likestillingsminister Anette Trettebergstuen be forrige uke om unnskyldning for norske myndigheters behandling av homofile.  

På 1. mai i årene framover må vi sammen stå i kampen om nye Vestens verdier. Demokrati, rettsstat og frie medier må stå sentralt. Sammen med europeiske naboer må vi gå i kampen for rettighetene som er under press i Øst-Europa. Som sosialdemokrater må vi stå opp for både arbeidstakers og minoriteters rettigheter. Kampen er ikke på langt nær over. 

Gratulerer så mye med dagen!»