Mot sammenbrudd på Sri Lanka?

/

Utrikespolitiska Institutet i Stockholm publiserte 7. april en bakgrunnsartikkel om uroen på Sri Lanka som nettopp hadde fått nesten hele regjeringen til å avgå etter store demonstrasjoner. Landet står overfor en dyp økonomisk krise som det vanskelig ville komme seg ut av uten en periode med politisk ustabilitet og potensiell sosial uro. Samtidig har begge de regionale stormaktene – India og Kina – betydelige interesser i landet. Les artikkelen her.

18. april publiserte International Crisis Group denne analysen av situasjonen hvor også mulige veier ut av krisen blir drøftet.