Vitenskapen har talt – igjen

FNs klimapanel har kommet med sin tredje delrapport i løpet av det siste året. Vitenskapen anslår at de globale utslippene av drivhusgasser må ha nådd toppen innen 2,5 år og deretter reduseres hurtig dersom vi skal nå målet om å begrense de verste effektene av klimaendringene. 

Klima- og miljøminister Espen Barth-Eide peker på at rapporten viser til at det faktisk er mulig, blant annet fordi prisen på sol- og vindkraft nå bare er en tiendedel enn hva den var for ti år siden. Vi nærmer oss et punkt hvor det blir billigere å sette inn tiltak enn å betale for utslipp, og da vil det skje veldig mye i næringslivet. 

Om norsk oljeproduksjon sier han at vi i en periode vil bidra inn i et Europa som reduserer forbruket, men som vil gjøre seg uavhengig av russiske leveranser. Men han understreker også at vi ikke må overinvestere i forhold til framtidig etterspørsel – et klart varsel om at vi nærmer oss horisonten for oljealderen. 

Les NRKs gjennomgang av rapporten her:

https://www.nrk.no/klima/fns-klimapanel_-_-det-er-na-eller-aldri-1.15920016

Denne kronikken er en kommentar til FN-rapporten signert av seks klimaforskere.

«Det er optimisme å spore»:

https://www.nrk.no/ytring/optimisme-a-spore-i-klimarapporten-1.15915215