… typisk norsk å være … men

/

Vi ønsker en debatt om krigen i Ukraina velkommen. Debattinnlegg uttrykker forfatterens synspunkter. Internasjonalt Forums synspunkter kommer til uttrykk i formelle vedtak i forumets organer.

——————————————————————————————————————–

Av: Lasse Efskind (Han er også ansvarlig for tegningen over denne artikkelen).

Jeg ble skremt da en ellers mild Venstre kjernevelger utbrøt:

«Kan vi ikke bare bombe Putin sønder og sammen».

Få er mer mot krig enn meg, særlig denne vanvittige i Ukraina. Likevel skremmer utsagnet over meg på to viktige måter: Det mangler forståelse for problemet. Det er en demonisering som går Putin en høy gang. 

Problemets kjerne er at Russland har blitt et ekstremkapitalistisk samfunn med oligarker og stormakts nasjonalisme. Slik sett er de så lang unna sosialismen som det går an å komme. De drømmer om å erobre markeder og områder de hadde i gamle Tsar/ Sovjet tider. Samtidig ser de at Vesten med en mildere og mindre korrupt kapitalisme sniker seg nærmere og nærmere gjennom de to store «dyrene» EU og NATO.  Krigen nå er derfor ikke en gal mann men en gal og skremt nasjonalisme sitt verk.

Forstår man dette forstår man også at Norge er utenfor all krigsfare, bortsett fra at NATO kan bli en «gratisbillett» til neste storkrig. Slik sett burde NATO motstanden øke, ikke avta i dag. Nye milliarder til forsvaret er sløseri og miljømessig feil.

Det andre katastrofale med utsagnet til kjernevelgeren er at hun ber om 3. verdenskrig. Det øker også faren for bruk av atomvåpen og masseutslettelse. Med de virkemidler som alt er i bruk vil, med litt tålmodighet, Russland tape Ukraina krigen både militært, økonomisk og politisk. Det blir på en måte som Vesten har tapt i Vietnam, Irak og Afghanistan.

Et tredje perspektiv er blikket framover: skal vi i lang tid nå få et nytt jernteppe? Det tjener ingen på. Handel og økonomisk gjensidig avhengighet er et grunnlag for fred. Dagens langsiktige håp ligger derfor bl.a. i gassledningen(e) fra Russland. Den er en invitasjon til sameksistens, ikke en trussel. Kina, India, Pakistan og Afrika er en vel så stor del av kloden som det vi kaller Vesten. Hvis vi over tid stenger dørene vil Russland vidåpne dem til resten av verden, og vi sitter med «Svarteper». 

… mitt håp er – det er typisk norsk å være klok!

Cedant arma togae (romersk slagord: la våpnene vike for togaen (symbol på felleskap))