Norsk støtte til Ukraina

//
Russlands krigshandlinger fører til store sivile tap og lidelser, ødelegger grunnleggende infrastruktur og driver mennesker på flukt. Vi øker derfor vår humanitære bistand til Ukraina til to milliarder kroner og vil gi militært utstyr til det krigsherjede landet. Regjeringen slutter seg også til EUs sanksjoner, vil trekke oljefondet ut av Russland og stenge norsk luftrom for russiske flyvninger. 

Norge har så langt bidratt med 250 millioner kroner til humanitær bistand. Nå økes dette ytterligere til totalt to milliarder kroner. Midlene går til FN, Røde Kors-systemet og norske humanitære organisasjoners innsats i Ukraina og nabolandene som mottar flyktninger. Støtten er fleksibel, slik at aktørene til enhver tid kan planlegge for innsats der behovene er størst.

Det ukrainske folket kjemper for livet mot en militær overmakt. I denne spesielle situasjonen åpner vi for å gi militærutstyr til land i krig. Regjeringen vil donere militært utstyr som hjelmer og beskyttelsesvester til Ukraina. Dette er materiell Ukraina har bedt om og som vi vi kan donere raskt.

Vi ber også Norges Bank umiddelbart fryse alle investeringer og sørge for at oljefondet selger seg ut av Russland.

Sammen med EU møter Norge nå Russland med historisk kraftige sanksjoner. Disse har kommet i flere trinn, og det vil komme ytterligere sanksjoner søndag som i tillegg vil ramme Hviterussland.

Sanksjonene vil isolere Russland finansielt ved å ramme sentralbanken og ta en del russiske banker ut av betalingssystemet Swift. I tillegg vil sanksjonspakken ha vidtrekkende konsekvenser for enkeltpersoner som anses å ha bidratt til den militære aggresjonen mot Ukraina.

Sanksjoner er mest effektive når mange land innfører de samme sanksjonene. Derfor er vi i tett kontakt med EU og våre naboland om dette og er i full gang med å legge til rette for å gjennomføre den omfattende sanksjonspakken.

Samholdet er sterkt, og fordømmelsen av det som skjer, er unison. Jonas Gahr Støre
Partileder og statsminister, Arbeiderpartiet