150 millioner velgere går til urnene

Av: Aslak Leesland

10. februar begynte strømmen av velgere tll stemmelokalene i Uttar Pradesh. Strømmen vil fortsette fram til 7. mars. Det skal velges ny lovgivende forsamling i Indias største delstat som i følge de siste anslagene har 218 millioner innbyggere. Befolkningen i UP som navnet gjerne forkortes til, nærmer seg altså tre ganger Tyskland. Valget blir ikke gjennomført på samme tid over hele delstaten og blir observert med argusøyne i politiske kretser i India. Det er riktignok lokalvalg i fire andre delstater på samme tid, men UP er den største av dem og et kjerneområde for hindunasjonalismen som er selve bærebjelken for den sittende regjeringen. UP-valget blir et mål på om landets populære men omstridte president Narendra Modi klarer å holde på sin dominerende posisjon i indisk politikk takket være styrken til det hinduistiske partiet BJP som i dag sitter på 303 av 403 seter i UPs parlament. Mange observatører ser på valget som en test på styrken til hele det hindu-nasjonalistiske budskapet som BJP representerer. 

Delstaten er en av BJPs høyborger, men det er ingen mangel på alternative politiske partier. Faktisk er det et helt mylder av dem. Det indiske demokratiet er fargerikt, mangfoldig og mobiliserer i norsk målestokk enorme folkemengder. Tre temaer har dominert valgkampen: religion, økonomi og pandemien.

Når religion og kaste bestemmer partivalget

BJP definerte fra første stund valget i et religiøst perspektiv. UPs førsteminister, den hinduiske munken Yogi Adityanath som sees på som en mulig etterfølger til Modi, uttalte i et TV-intervju at valget dreide seg om «80 mot 20» – en referanse til delstatens 80 % hinduer mot 20 % muslimer. Bygging av nye tempelanlegg fikk en betydelig plass i den politiske debatten under valgkampen. I det hele tatt er religiøs tilknytning en sentral mobiliseringsfaktor i indisk politikk i likhet med kaste. Mer om BJPs røtter i hinduismen nederst i denne artikkelen.

Det viktigste opposisjonspartiet – Samajwadi Party (SP) – er et sekulært, sosialistisk orientert parti og tar dermed avstand fra BJPs vekt på religion som politisk våpen. Partiet har dannet valgallianse med flere småpartier uten at det kan gi det tilnærmet samme tilslutning som BJP. Sosialt sett har SP imidlertid betydelig tilslutning i mange av de laverestående kastene.

Økonomien er alltid et tema i et valg

Naturligvis spiller økonomien også en stor rolle blant folk flest. India opplevde mange år med til dels kraftig økonomisk vekst før pandemien traff landet hardt i fjor. Mange rike ble enda rikere mens millioner ble løftet fra fattigdom til middelklassen hvert år. Pandemien forårsaket at mange mistet det lille fotfestet de hadde fått. Det har ikke manglet på løfter om forbedringer i valgkampen. Problemet er snarere at det ikke er enkelt å skille mellom hva partiene sier om temaet, og da blir det heller ikke lett å velge mellom det ene partiet framfor det andre. Identitet definert som religiøs tilhørighet, kaste eller språk blir et viktigere kriterium enn økonomisk politikk for de fleste. Det betyr ikke at korrupsjon og økonomiske misligheter ikke straffes i stemmeavlukket. Et valg sier også noe om hvordan folk oppfatter graden av korrupsjon i det sittende regimet. 

Ingen god ide å sende vaksiner ut av landet når Covid herjer

Pandemibekjempelsen har vært det tredje store temaet i valgkampen. India kom seg relativt sett imponerende godt gjennom det første året med Covid. Men så sviktet det. Våren 2021 var India det hardest rammede landet i verden med 400 000 nye infeksjoner hver dag. Helsevesenet i mange områder brøt sammen. Landet hadde begynt å eksportere vaksiner slik at sykehusene gikk tomme da den andre bølgen traff med full tyngde. Kritikken mot myndighetene haglet. Den kraftige veksten India har opplevd de senere årene, snudde til nedgang. Nå er dette riktignok historie – situasjonen har bedret seg mye i forhold til hva den var for et år siden – men elendigheten og sinnet er ferskt i folks bevissthet. Det kan meget vel sette sine spor i stemmelokalene.

Båndene som binder – også i stemmelokalet

Og til slutt. Det fins en fjerde faktor som ikke lar seg kategorisere under overskriften «temaer i valgkampen». Den for mange avgjørende faktoren som ikke vises i medieomtalene og valgprogrammene: båndene som binder både enkeltpersoner og familier til en velgjører og som det er en skam å bryte. Forpliktelsen til å støtte en kandidat som har hjulpet deg eller et familiemedlem i en trengt situasjon. Båndene som gir de rike kandidatene en fordel fordi de har mer å gi enn fattigere konkurrenter om det så bare er T-skjorter til gratis utdeling. 

En sadhu – eller «hellig mann» – i hinduismen.

Det hinduistiske bakteppet

Valget må naturligvis settes i sammenheng med den politiske utviklingen på nasjonalt plan de senere årene i landet som tradisjonelt blir kalt for «verdens største demokrati».  Mange mener at demokratiet nå er truet fordi den sekulære staten innført av Gandhi og Nehru og deres Kongressparti gradvis erstattes av et samfunn hvor politisk tilhørighet bestemmes av religiøs tilknytning og kaste. Det høres kanskje ikke foruroligende ut, men meldinger om diskriminering og vold mot muslimer er økende. 

Det pekes på at siden det hinduistiske BJP overtok makten fra det sekulære Kongresspartiet på landsplan med bakgrunn i sitt betydelige flertall i de store delstatene i nord, har den ytterliggående hindutvabevegelsen fått en større plass i samfunnet. Kjernen i denne varianten av hinduismen er organisasjonen RSS som står for en til dels voldelig undertrykkelse av ikke-hinduer. ( Se denne reportasjen i the Guardian: How Hindu supremacists are tearing India apart). Det var for eksempel en RSS-mann som i sin tid drepte Mahatma Gandhi. Dagens statsminister, Narendra Modi, var i sine ungdomsår organisator i RSS.  Ingen skal beskylde statsministeren for å direkte oppfordre til undertrykkelse, men BJPs frammarsj  gir større spillerom for identitetspolitikk og ytterliggående posisjoner. Dette forsterker motsetningene og skaper mer spenning i det indiske samfunnet. Valget som pågår i Uttar Pradesh og fire mindre delstater vil gi en pekepinn på om hinduismens politiske makt fortsatt vil prege India eller om den svekkes.

Når valgresultatet er klart kan du lese om det her: Times of India