Oppsummering av Glasgowkonferansen

Det er betydelige variasjoner i vurderingen av FNs miljøkonferanse i Glasgow (COP26). Den britiske miljøjournalisten George Monbiot skriver: «After the Failure of Cop26, there´s only one last hope for survival». Greta Thunberg kaller hele konferansen «Blah-blah-blah», mens den tyske miljøministeren Svenja Schulze sier om sluttdokumentets formulering om utfasing av kull at «something truly earth-shattering has been achieved».

Vi har tatt sikte på å finne kilder som kan gi en nøktern oversikt over hva som skjedde på konferansen, og kan anbefale følgende:

BBC: What was agreed at the Glasgow climate conference?

Nettstedet gir et kortfattet oversikt over hovedpunktene i slutterklæringen med lenker til bakgrunnsartikler. Vi får også en innføring i viktige avtaler utenom slutterklæringen på punkter som metangassutslipp, skogbevaring, fossilsubsidiering og samarbeidsavtalen mellom USA og Kina.

The Guardian: Samleside om Cop26

Til forskjell fra BBCs dekning inneholder denne adressen både beskrivelser av hva som skjedde og en rekke vurderinger både fra journalister og politikere. Samlesiden er omfattende og nye artikler blir lagt til hver dag. The Guardian er kjent for å ha en tydelig «grønn» profil og samlet sett gir artiklene et klart preg av det, men den som setter seg inn i dette omfattende artikkelsamlingen, vil få et godt grep om den internasjonale klimadebatten.

Urix gir en kortfattet og forståelig oversikt:

Urix: Dette er viktig å ha med seg fra klimatoppmøtet