Aghanistan – en oversikt i oktober 2021

Det afghanske samfunnet

Dette intervjuet med Fredrik Barth (professor i sosialantropologi) oppsummerer på få minutter sentrale trekk i afghansk samfunnsstruktur.

En kortfattet og informativ oversikt får man også i det australske Cultural Atlas.

Det blir nå anerkjent at omseggripende korrupsjon var en faktor som i betydelig grad bidro til at regjeringen i Kabul viste seg å ha liten motstandskraft mot Taliban. Det amerikanske TV-selskapet NBC har laget denne korte innføringen i problematikken.

NUPI publiserte 6. september 2021 en lengre artikkel av Arne Strand om «Den lange krigen i Afghanistan«.

Norges innsats

Den mest systematiske evalueringen av Norges innsats er fortsatt Godalutvalgets utredning fra 2016, selv om Norge som kjent har vært til stede i landet militært fram til sommeren 2021 og fortsatt driver bistandssamarbeid.

Forsvarets Forum trykte en artikkel 29. april 2021 som foruten en oversikt av hva den militære innsatsen har kostet i kroner og øre inneholder et intervju med PRIO-forskeren Kristian Harpviken. Han mener at krigen mot Taliban totalt sett har vært feilslått selv om han også kan peke på positive sider ved den norske innsatsen. Daværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kommenterer at Norge har fått uvurderlig kompetanse både militært og sivilt og at nordmenn skal være stolte over det Norge har bidratt med.

Nyheter fra Afghanistan 

The Long War Journal er en viktig kilde for å holde seg orientert. The Guardian følger også utviklingen tett. Det samme gjør Human Rights Watch.

Tolo News er den best ansette engelskspråklige nyhetskanalen i Kabul.

Vi kan også anbefale denne uttalelsen fra Flyktninghjelpens generalsekretær, Jan Egeland, fra 27. september 2021.

Hva nå?

Dette er naturligvis spørsmålet alle stiller seg men ingen har svar på. Kan Taliban styre landet og i tilfelle, vil regimet bli like uforsonlig som forrige gang de hadde kontrollen? Hva med jentenes og kvinnenes stilling? Blir det borgerkrig og etnisk rensing? Vil noen av nabolandene og andre interessenter få betydelig innflytelse? Pakistan, Kina, Iran, Russland?

Vi vil anbefale intervjuet med journalisten og forfatteren Anand Gopal i The New Yorker 14. september 2021. 

The International Crisis Group leverer solide analyser av utviklingen i Afghanistan og følger dem opp med anbefalinger til politiske beslutninger. Se for eksempel den høyaktuelle «Thinking Through the Dilemmas of Aid to Afghanistan»

Denne reportasjen i Der Spiegel (engelsk) fra 6. oktober 2021 gir et inntrykk av livet på landsbygda etter maktovertakelsen.