Mens vi venter på Olaf Scholz

Valgresultatet i Tyskland er klart. Merkel vil avgå så snart partiene har blitt enige om hvem som skal samarbeide i den nye regjeringen. Det kan ta tid, det sies at prosessen kan ta hele høsten. Resultatet er ikke gitt, men det er mest sannsynlig at SPD vil bli det ledende partiet i den nye regjeringen med De grønne og fridemokratene som juniorpartnere og med Olaf Scholz som ny kansler.

Internasjonalt Forum arrangerte møte om situasjonen i tysk politikk 30. september. Istedenfor et skriftlig referat kan vi nå anbefale å gå til InFos facebookside for å se opptak av hovedinnleggene til Sverre Myrli og Eivind Vad Pedersen:

Video fra møtet på youtube

Vi har samlet noen nettadresser som vil være til nytte for de som ønsker å sette seg mer inn i tysk politikk og følge den videre utviklingen i landet. Vi begrenser oss til engelskspråklige adresser.

Bakgrunnskunnskap

Her finner du oversikter over valgsystemet, resultatet av forbundsdagsvalget, partienes profiler og de tre kanslerkandidatene.

Deutsche Welle: Germany´s election results. Facts and figures

Transit magasin har flere innholdsrike artikler om tysk politikk i forbindelse med valget

Kommentarer

Her finner du kommentarer til resultatet, betydningen av valget på det europeiske plan og hvilke politiske valg Tyskland stilles overfor i nær framtid. Vi går ut fra at flere av disse nettstedene vil følge koalisjonsforhandlingene fortløpende etter hvert som det blir noe å melde.

The Guardian: This election has forced a generational shift

Euraktiv: https://www.euractiv.com/topics/german-elections-2021/

European Council on Foreign Relations: Post Merkelism

Norsk blogg om Tyskland

Vi vil anbefale Karsten Aase-Nilsens blogg «Tysktime«