Krav til utenrikspolitisk nyorientering

I et debattinnlegg i Dagsavisen argumenterer Kim Noguera Gabrielli og Stina Torjesen for å gi endring av økonomiske strukturer en mye mer framtredende plass i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. De påpeker at den sosiale dimensjonen alltid har vært dominerende i bistandsbudsjettet, men at økonomisk ulikhet nå bør få en mer framtredende plass sammen med den varslete kursendringen i retning av å sette klima i fokus.

Du kan lese debattinnlegget her