Krav til utenrikspolitisk nyorientering

I et debattinnlegg i Dagsavisen argumenterer Kim Noguera Gabrielli og Stina Torjesen for å gi endring av økonomiske strukturer en mye mer framtredende plass i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. De påpeker at den sosiale dimensjonen alltid har vært dominerende i bistandsbudsjettet, men at økonomisk ulikhet nå bør få en mer framtredende plass sammen med den varslete kursendringen i retning av å sette klima i fokus.

Du kan lese debattinnlegget her

Forrige artikkel

Valgresultat Oslo

Neste artikkel

Mens vi venter på Olaf Scholz

Siste fra Bistand

Bort med Dublinavtalen!

ursula van der Leyen, EU parlamentets leder, foreslår at Dublin-avtalen erstattes med en ny migrasjonsavtale der